FORCE Technology er af de danske myndigheder udpeget som Ædelmetalkontrollen i Danmark. 

Ædelmetalkontrollens opgave er at føre tilsyn med, at lovens bestemmelser overholdes samt at yde serviceydelser til branchen m.v.
 
Ædelmetalkontrollen foretager uanmeldte besøg hos virksomheder, der forarbejder eller handler med varer af ædle metaller, som i lovens forstand er guld, sølv, platin og palladium. 
 
For at kontrollere indholdet af ædle metaller udtager Ædelmetalkontrollen prøver, der undersøges i vores laboratorier. Der udtages ca. 800-900 prøver årligt. 

Læs mere: Ædelmetalkontrollens hjemmeside.

Analyse af ædle metaller
Det er muligt at få lavet analyser hos Ædelmetalkontrollen for indhold af ædle metaller, således at kvaliteten kan dokumenteres og du som importør er sikker på hvilken kvalitet der handles. 
 
Ædelmetalkontrollen er efter lovgivningen i stand til at udføre analyserne af de ædle metaller efter akkrediterede metoder. Disse metoder er alle destruktive.
 
Som et supplement hertil tilbyder FORCE Technology analyse af øvrige metaller af interesse samt de ædle metaller ved såvel destruktive som ikke-destruktive metoder. Endvidere tilbydes lagtykkelsesbestemmelser. De supplerende ydelser anvender en række forskellige teknikker i lighed med FORCE Technologys øvrige analyseydelser.