e-mærkning er din garanti for, at dine færdigpakninger ikke kan nægtes indført i et EEA-land på baggrund af mangel i nettoindholdet.

e-mærkningen sikrer lettere eksport af færdigpakninger 

e-mærkning af pakninger giver garanti for, at et produkt er pakket i overensstemmelse med det gældende EU Direktiv og Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse. 

Alle lande i EEA, dvs. EU-landene samt Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Tyrkiet, anerkender gensidigt e-mærkningen. Dermed er du som producent eller importør sikret en lettere eksport og import af dine produkter mellem de pågældende lande. 

FORCE Technology tilbyder, som det eneste bemyndigede laboratorium i Danmark, godkendelse af og tilsyn med e-mærkning af færdigpakninger samt rådgivning i forbindelse med ansøgningen.

e-mærkning er et internationalt og anerkendt handelsparameter

Som eksportør kan du med e-mærkningen stille garanti for, at dit parti færdigpakninger i gennemsnit indeholder den anførte mængde produkt. Samtidig er der defineret krav til underfyldningen af et enkelt produkt i en færdigpakning, hvorfor du kan anvende reglerne om e-mærkning som aftaleparameter mellem dig som producent og din kunde.

Som importør af færdigpakninger, der er fremstillet i alle EEA medlemslande, kan du frit importere til Danmark. Men importerer du e-mærkede færdigpakninger fra lande uden for EEA, kræver denne import godkendelse på samme måde som ved fremstilling i Danmark.

FORCE Technology tilbyder rådgivning til både importører og eksportører af færdigvarepakninger.

Hvordan får du e-mærket din færdigpakning?

e-mærkning er en frivillig ordning, du selv ansøger om hos FORCE Technology. For at dit produkt kan blive godkendt, skal det opfylde en række regler fra Sikkerhedsstyrelsen samt den måletekniske vejledning.

Proceduren for ansøgning om e-mærkning hos FORCE Technology er:

 1. Fremsend den nødvendige dokumentation for udarbejdelse af den tilsynsaftale, der giver dig lov til at anvende e-mærkningen på dine produkter, til vores inspektør. Han vurderer den indsendte dokumentation og vender evt. tilbage til dig ved mangler eller spørgsmål. Dokumentationen skal indeholde:
  1. En kopi af interne instruktioner eller alternativt udfyldte følgende skemaer:
   1.  Egenkontrol
   2.  Kontroludstyr AV / Kontroludstyr IAV
   3.  Produktliste
   4.  Påfyldningsudstyr
  2. Et eksempel på vejedokumentation, samt et eller flere eksempler på emballager eller et udkast til disse.
 2. FORCE Technology udarbejder tilsynsaftalen.
 3. Aftalen underskrives af dig og af FORCE Technology, hvorefter du kan anvende e-mærkningen på dit produkt.
 4. FORCE Technology anmelder brugen af e-mærkningen til Sikkerhedsstyrelsen for dig.
 5. FORCE Technology udfører minimum et årligt tilsynsbesøg for at kontrollere, at færdigpakningen lever op til tilsynsaftalen.

Det er et krav, at du ansøger på ny, hver gang du ønsker at ændre ved oplysninger i tilsynsaftalen.

Epsilon-mærkede måleflasker (3)

Epsilon-mærket er relevant for dig, der producerer flasker. Epsilon-mærkede måleflasker giver virksomheden, der anvender flaskerne til e-mærkede færdigpakninger, mulighed for at kontrollere fyldningen, uden at emballagen åbnes. Epsilon mærkningen kan også anvendes som aftalegrundlag for den mængde, som flasken kan indeholde, når den fyldes.

FORCE Technology tilbyder, som det eneste bemyndigede laboratorium i Danmark, godkendelse af og tilsyn med epsilon-mærkede måleflasker. 

Ønsker du at vide mere om epsilon-mærket og ansøge om det, kan du kontakte vores inspektør.