Opnå den mest optimale drift og det lavest mulige energiforbrug på både nye og eksisterende energianlæg, både i produktion, forsyning og distribution.

Tilstands- og levetidsvurdering på energianlæg

FORCE Technology foretager tilstands- og levetidsvurderinger i forbindelse med overdragelser, renoveringer eller havarier af bl.a. energianlæg. Det giver os et grundlag for at vurdere fremtidige reparationer og investeringer. Desuden udarbejder vi investerings- og driftsbudgetter for reparation, renovering og overdragelser, så du kender udgifterne, der er forbundet med ændringerne.  

Ønsker du at optimere det eksisterende energiproducerende anlæg eller slutbrugeranlæg kan vi udarbejde et projektforslag. Driftsbetingelserne er ofte ændret væsentligt siden anlæg og bygning blev projekteret og opført, derfor kan du ofte hente væsentlige besparelser i en energioptimering. 

Vores eksperter hjælper med at analysere, om du skal renovere, bevare eller udskifte anlægget. Vi udarbejder et grundlag med fordele/ulemper, så du let får et overblik over mulighederne.

Udnyttelse af overskudsvarme

FORCE Technology udarbejder analyse, projektforslag og gennemfører projekter for at udnytte overskudsvarme fra eksempelvis industrielle processer. Indledningsvis udarbejder vi analyse og projektforslag med budget og tilbagebetalingstid for at afdække potentielle muligheder for at udnytte overskudsvarmen. Kontakt os og hør nærmere.

Konvertering til fjernvarme

Skal du konvertere et ældre dampforsynet, olieopvarme eller gasfyret anlæg til et nyt fjernvarmeforsynet hovedanlæg, så er det vigtigt at der sker en tilpasning mellem det ældre fordelingsanlæg og det nye hovedanlæg i varmecentralen. 

Tilpasning skal ske for at undgå at der opstår opvarmnings og fordelingsproblemer samt dårlig afkøling efter konverteringen der kan være flere årsager til problemer med tilpasning:

  • Forkert dimensionering af tekniske anlæg så som vekslere, ventiler, rør og pumper
  • Forkert styring og regulering – (automatik)
  • Problemer med korrosion, slam og tilsætning i tekniske anlæg
  • Problemer med manglende energirigtig indregulering som betyder korrekt vandfordeling med lavt energiforbrug
  • Manglende drift og vedligehold.
Vi hjælper med teknisk bygherrerådgivning ”hele vejen” fra for analyser over projektering og ombygning til drift og vedligehold.

Tarifforhandlinger og afregningssystemer

Ved ændring af energiform i ejendomme og institutioner vil opnåelse af en god fremtidig opvarmnings-økonomi være meget afhængig af, at varmeprisen fastsættes, så den både ved start af leveringen og på længere sigt vil ligge på det prisniveau, du havde forventninger om ved valget af ny energiform, og som var grundlaget for tilbagebetalingstiden for investeringerne i forbindelse med konverteringen.

Ved større anlæg og lange kontraktperioder kan der være tale om meget betydelige beløb, der forhandles om. Det er derfor vigtigt, at såvel pris som prisregulering fastsættes korrekt, ligesom det er vigtigt at indarbejde muligheder for genforhandling i varmekontrakterne.

Vi bistår i forbindelse med kontraktforhandlinger ved energikonvertering eller ved genforhandling af varmekontrakter, hvor prisreguleringen ikke længere lever op til forudsætningerne.

Kontakt os, hvis du har brug for at vide, hvordan du optimerer dit energianlæg.