I den mekaniske testbænk kan du få udført fuld-skala test med statiske og dynamiske ekstrembelastninger med simuleret påvirkning fra bølger og vind, fx i en udmattelsestest.

Mekanisk testbænk med stor kapacitet

Test af store komponenter og konstruktioner kan udføres på den mekaniske testbænk hos Lindø Component and Structure Testing A/S. Testbænkens størrelse og kapacitet muliggør test med realistisk kraftpåvirkning.
 
Fuld-skala test kan understøtte test af undersystemer og komponenter, hvor komplicerede mekaniske eller strukturmæssige systemer kan testes under næsten virkelige driftsmæssige betingelser.

Enestående test formåen

At kunne udsætte fuld-størrelse konstruktioner for multi-aksiale belastninger er et af højdepunkterne ved faciliternes formåen. Simuleret belastning fra bølger, vind eller andre driftsmæssige betingelser er ligetil og kan anvendes realistisk i flere fleksible testopsætninger.
 
Statiske og dynamiske ekstrembelastninger eller udmattelsestest kan alle ligeledes håndteres i testbænken og det spritnye og topmoderne hydraulik- og kontrolsystem.

Skræddersyet indsamling af data

I samarbejde med vores kunder, ønsker vi at kunne måle de karakteristika og reaktioner, som er nødvendige for at kunne evaluere hver enkelt konstruktion og system.
 
Standard- eller skræddersyet indsamling af data kan udføres ved brug af forskellige gauges og sensorer, fx. strain gauges, forskydningssensorer, vejeceller, temperaturfølere, etc. Vores specialister vil kunne hjælpe jer med at vælge og installere korrekt instrumentering til alle testforsøg.

Dokumentation for holdbarhed

Vi arbejder med to forskellige forsøgsscenarier: Du kan enten lede testen selv og indsamle den efterfølgende dokumentation, med os som operatør på ydelsen, eller vi kan levere en helhedsløsning, hvor vi gennemfører testen og leverer en rapport med dokumentation for de ønskede forsøgsresultater.
 
Ligegyldigt hvilken mulighed der vælges, vil forsøget blive gennemført i tæt samarbejde med jer, for at imødekomme jeres specifikke krav og ønsker til testen. Hvis I vælger at lade os udføre testen, sikrer vi, at den leverede dokumentation til jer, vil være i overensstemmelse med de krav, som er i de relevante standarder.

Supplerende undersøgelser og rapporter kan også udføres, fx resultater fra metallografi, gyldighedsberegninger, S-N kurver, korrosionsstudier osv.

Evnen til at teste store komponenter eller fuldskala systemer vil give jer den nødvendige bekræftelse på at jeres system kan leve op til de høje krav fra driftsomgivelserne.

Strategisk partnerskab kommer industrien til gode

FORCE Technology har assisteret industrier over hele verden med udfordringer i materialer og systemer i mere end 75 år. Vores omfattende erfaring er en af vores mest essentielle værdier for vores kunder.

Vi arbejder konstant på at udvikle avancerede materialer og test-løsninger for vores kunder. Derfor har vi indgået et strategisk partnerskab med Lindø Offshore Renewable Centre (LORC) for at kunne tilbyde test af store komponenter og systemer.

Partnerskabet mellem LORC og FORCE technology har resulteret i dannelsen af Lindø Component and Structure Testing A/S. Den nye facilitet til udvikling og test af store komponenter og konstruktioner er etableret i havnen i Lindø ved Odense.