Få inspiceret spilleautomater i henhold til gældende lovgivning. Processen er enkel, vi har solid erfaring og er DANAK-akkrediteret.

Spilleautomater skal være godkendt af spilmyndigheden i Danmark for at være lovligt udbudt på markedet. Godkendelsen giver dine kunder garanti for, at spillet eller spilautomaten fungerer korrekt og udløser de lovede gevinster.

Vores inspektion og godkendelse af dine spilleautomater giver dig adgang til det danske marked. Processen er enkel og baseret på vores indgående kendskab til de danske regler og vores kontakt til de danske spilmyndigheder. 

Uafhængigt og akkrediteret organ

FORCE Technology er et uafhængigt organ akkrediteret af DANAK til inspektion og godkendelse af fysiske spilleautomater i Danmark. 

Inspektion af fysiske spilleautomater

Dine fordele ved vores inspektion af dine spilleautomater:

  • Omfatter inspektion af spilleautomater som forberedelse til plombering og genplombering
  • Foregår i henhold til den gældende danske lovgivning
  • Baseret på mere end 50 års erfaring med inspektioner af fysiske spilleautomater og mere end 20 års erfaring med inspektion på kasinoer.

Adgang til andre lande i Skandinavien

Vi udfører også inspektion af spilleautomater til andre markeder udenfor Danmark. Hvis du har spørgsmål om godkendelse i Skandinavien, så kontakt Jens Dahlslund eller Morten Bech Højgaard.