Står du som iværksætter eller SMV med et videnbaseret udviklingsprojekt? Så kan medfinansiering fra Innobooster være med til at sikre dig den viden, du mangler. 

Innovation og udvikling kan være med til at styrke din virksomheds konkurrenceevne. Det gælder både ved udvikling af nye og innovative produkter eller services, men også ved fx forbedringer af processer i virksomheden. 

Medfinansiering til udviklingsprojekter

Som mindre virksomhed, er det ikke altid at man kan afsætte, eller besidder, de nødvendige ressourcer til udvikling, ligesom det i forbindelse med udviklingsprojekter kan være nødvendigt at tilføre ekspertviden udefra fx fra en videninstitution eller at ansætte en ny medarbejder med særlige kompetencer. 

Innobooster er Innovationsfondens program for videnbaserede innovationsprojekter i SMV'er og iværksættere. En investering fra Innobooster kan give den medfinansering, som skaber mulighed for innovation og udvikling for små- og mellemstore virksomheder samt iværksættere. 

Hvad kan Innobooster medfinansiere?

I Innobooster-programmet er det muligt at søge fra 50.000 kr. til 5 mio. kr. til dit projekt. Tilskuddet er maks. 35 % af projektbudgettet, og projektforløbet er maks. 2 år. 

I 2023 yder Innobooster kun tilskud til projekter inden for disse tre temaer:

 • Ambitiøs og varig grøn teknologiudvikling og innovation
 • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
 • Teknologi og Innovation der kan bidrage til at udvikle produktion og skabe arbejdspladser i Danmark.

Temaet ”Ambitiøs og varig grøn teknologiudvikling og innovation” dækker formålet med at løse de udfordringer som er afgørende for at komme i mål med de grønne målsætninger. Projekterne skal derfor bidrage til udvikling af grønne teknologier og løsninger, der medvirker til at skabe en bæredygtig fremtid indenfor energiproduktion, landbrug, fødevareproduktion, transport og miljø.

”Life science, sundhed og velfærdsteknologi” omfatter investeringer i forsknings- og innovationsprojekter der gavner sundheden, virksomhedernes økonomi og konkurrencekraften. Projekterne kan fx bidrage til ny viden om og udvikling af sundhed, velfærd, service og behandling. Klinisk forskning er også omfattet af dette tema – både for at øge kvaliteten og effektiviteten i sundhedsvæsnet, men også for at understøtte den teknologiske udvikling indenfor dette område.

Temaet ”Teknologi og Innovation der kan bidrage til at udvikle produktion og skabe arbejdspladser i Danmark”. Investeringerne skal medvirke til den fortsatte udvikling af produkter og løsninger, der bidrager til vækst og beskæftigelse samt udvikling af produktionsteknologi, det digitale område, kunstig intelligens og digital omstilling mv. Endelig er projekter som skaber bedre og mere skånsomme arbejdspladser også omfattet.

Tilskuddet kan anvendes til:

 • ansættelse af ny medarbejder
 • egen timefinansiering
 • private og offentlige vidensleverandører
 • eventuelle materialer eller andet, der er vigtigt for realisering af din idé.

Hvordan kan vi hjælpe dig? 

Vores konsulenter tilbyder rådgivning og sparring i forbindelse med Innobooster-programmet, herunder: 

 • Kvalificering: Gennemgang af Innovationsfondens Innobooster-program, herunder muligheder, retningslinjer og krav i forhold til din idé. Vi guider dig gennem kravene og hjælper dig med at modne og kvalificere din idé.
 • Vidensleverandører: Ud fra din idé, kan vi hjælpe dig med at identificere de vidensleverandører, der har de nødvendige faglige kompetencer til dit projekt.
 • Workshop: Hjælp til at gennemføre en workshop for relevante medarbejdere i din virksomhed. Formålet er at generere og modne idéer til et realistisk projekt. Vi anvender de innovationsværktøjer, der matcher din virksomhed. 
 • Hjælp til ansøgning: Udnyt FORCE Technologys store erfaring og få hjælp til at problemformulere din idé, udarbejde en faglig beskrivelse og hjælp til at uploade ansøgningen i IT-platformen E-grant. 
 • Projektledelse fra start til slut: Ønsker du hjælp til projektledelse, kommunikation og afrapportering, sørger vi for, at dit projekt kommer godt fra start og er tovholder på hele projektet, indtil det er kommet i mål, implementeret og igangsat..

Vil du vide mere om Innobooster?

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.