Vi tilbyder analyse af teknisk vand med henblik på optimering af drift og levetid for dit anlæg - og dokumentation for vandkvaliteten i dit anlæg 

Hvad er teknisk vand?

Teknisk vand er vand i tekniske anlæg som fx kedelanlæg, cirkulationssystemer og produktionsanlæg.  Tekniske vandtyper som fødevand, spædevand, cirkulationsvand, kondensater eller kølevand skal overholde en række kvalitetskrav afhængigt af aktuel anlægs- og vandtype.

Analyse og kontrol af tekniske vandkvaliteter

Hvis vandkvaliteten ikke er i orden, risikerer du problemer som øget korrosion, belægningsdannelse og overkog på dampkedler. Dette kan medføre øgede driftsudgifter, driftsforstyrrelser og beskadigelse af anlæg.  

Derfor bør du, ud over din egen daglige kontrol af pH, ledningsevne og hårdhed, jævnligt få tjekket din vandkvalitet af et uafhængigt laboratorium for at sikre, at kvaliteten er i orden. 

Rådgivning tilknyttet vores analyser af teknisk vand

Udover analyser af alle former for teknisk vand, tilbyder vi også rådgivning, hvor vores tilknyttede eksperter inden for vandbehandling, materialer og korrosion vurderer vandkvalitet og eventuelt nødvendige tiltag for forbedringer ud fra de foreliggende analyseresultater.

Som en uafhængig og selvejende virksomhed, er vores rådgivning naturligvis uvildig. Det betyder, at vi anvender vores viden uden hensyntagen til anlægs- og kemikaliepræferencer.  

Abonnementsordninger for anlæg med teknisk vand

Du kan altid sende os prøver til kontrol af de forskellige kvalitetsparametre eller ringe til os, hvis du mener, at du har et problem, der skal undersøges. 

Vi har derudover to typer af abonnementsordninger:

1) Dokumentations- og kontrolabonnement

Vi tilbyder en ordning, hvor vandkvaliteten på aftalte terminer kontrolleres og dokumenteres for prøver af de pågældende vandtyper, som I selv udtager og indsender til os. For ordningen gælder:

  • Analyseomfang skræddersys af vores eksperter til de nødvendige analyser for det aktuelle anlæg
  • Vi sender prøveflaskerne til dig på de aftalte terminer
  • Vi analyserer og rapporterer analyserne som akkrediteret prøvning (DANAK akkreditering nr. 65)
  • Ordningen kan være ren analysedokumentation, men kan også omfatte et aftalt omfang af rådgivning

2) Driftstilsyns- og kontrolabonnement

Vi tilbyder en ordning, hvor vores rutinerede teknikere på aftalte terminer besøger dit anlæg for at udføre de aftalte ydelser. Ydelserne afpasses behovet på det enkelte anlæg og kan blandt andet omfatte:

  • On-site analyser af fx ledningsevne, pH og ilt
  • Udtagning af prøver og hurtig analyse af parametre som indhold af jern, kiselsyre og salte
  • Kontrol af anlægsinstrumenter
  • Service af anlægsinstrumenter, som fx levering af reagenser til on-line siliciummålere

Særlige analyser af teknisk vand

Vi tilbyder også lidt mere specielle analyser som fx mikrobiologiske undersøgelser. Det kan være i forbindelse med vurdering og afhjælpning af forekomst af legionella i kølesystemer. 

Vil du vide mere om vandinstallationer? se vores webinarer 

Vandanalyse

Facilitet

Kemisk analyselaboratorium

Karakterisering af stort set alle stoffer og materialer, incl. luft, vand, brændsler mv.