"Sikring af dine konstruktioner” er essensen i brugen af vores ikke-destruktiv prøvning (NDT). I FORCE Technology vil vi gøre alt for, at dine stålkonstruktioner er sikre og overholder de stillede krav og standarder, bekendtgørelser og love.

Hvad er NDT?

NDT er Non-Destructive Testing og kaldes på dansk Ikke-destruktiv prøvning. Ikke-destruktiv prøvning (NDT) benyttes til at finde fx materiale- eller svejsefejl, uden at skade emnets eller konstruktionens funktionsevne og fysiske egenskaber. Typisk bruges NDT til at inspicere og kontrollere fx produktionsanlæg, bygninger, vindmøller og brokonstruktioner. NDT omfatter en række forskellige prøvningsmetoder herunder ultralyd, penetrant, endoskopi og røntgen.

Specialist i inspektion og prøvning

Søger du hjælp til at få udført troværdig, ubestikkelig inspektion og prøvning, døgnet rundt alle årets 365 dage, så står vores mere end 125 udkørende NDT-inspektører klar til at hjælpe dig. NDT-inspektørerne har mere end 1200 specialister i ryggen, der alle brænder for at hjælpe dig med alt, hvad FORCE Technology har opsamlet af viden på inspektions- og prøvningsområdet gennem de sidste 70 år.

Kontakt dit lokale driftskontor

 Område:   Kontaktperson:
 Nord- og 
 Midtjylland
 Driftschef
 Jan Kaastrup Nielsen
 M.: 2269 7029
 Driftsledere
 Bo Brix Kjeldsen
 M.: 2269 7058
 Bruno Eberhardt
 M.: 2269 7063
 Syd- og
 Sønderjylland
 Driftschef
 Hans Christian Møller  
 M.: 2269 7655
 Driftsleder
 Brian Granhøj Jessing  
 M.: 2269 7448
 Fyn, omkringliggende øer
 samt Trekantsområdet
 Driftschef
 Per Engelbrecht
 M.: 2269 7302
 Driftsleder
 Dennis Krogh Pedersen
 M.: 4262 7487
 Sjælland, omkringliggende 
 øer samt Bornholm
 Driftschef
 Kenneth Holst
 M.: 2269 7471
 Driftsleder
 Dorte Holmelin
 M.: 2269 7399

På alle vores lokale driftskontorer sidder der EN ISO 9712 level III uddannede driftsledere klar til at vejlede dig om hele paletten af ikke-destruktiv prøvning (NDT) & Inspektion. Vi er tilgængelige fra kl. 07.00 til 16.00 på alle hverdage.

Hvis du skulle få brug for vores assistance uden for normal arbejdstid, skal du ringe på 4325 0000 og kan herefter vælge at blive viderestillet til den vagthavende driftsleder. (Tryk 1)

I Danmark (brofaste øer) kan vi stort set nå alle vores kunder inden for en times transport i bil. Vi kan yde dig lokal service fra vores driftskontorer i Brøndby, Esbjerg, Middelfart og Aalborg. Desuden har vi NDT inspektører, der kan betjene dig fra vores kontorer i Århus, Kalundborg og Lindø.

Alle vores driftskontorer har fuldt udstyrsprogram. Vi kan derfor foretage al prøvning fra vores lokale kontorer. Vi er ligeledes i besiddelse af store røntgenbunkere i forbindelse med hvert driftskontor og kan således klare store præ-fab radiografijobs uden afspærring og uden produktionstab.

Vi er klar til at hjælpe dig, for eksempel hvis:

  • du vil vide noget om tilstanden på dit produktionsanlæg eller transportudstyr. Det kunne være offshore platforme, borerigge, kedler, beholdere, rørledninger, kraner, valser, aksler, broer, tog, fly m.m.
  • du har en produktion af emner, der er krævet prøvet med ikke-destruktiv prøvning (NDT). Det kunne være fjernvarmerør i henhold til EN 13941, svejste stålkonstruktioner i henhold til EN 1090, dele til kedler i henhold til EN 12952 eller danske kraftværkers fællesbetingelser for svejsearbejde, rør i henhold til EN 13480 og beholdere i henhold til EN 13445. 
  • du har med dele til vindmølleindustrien at gøre. Vi kan her hjælpe dig med alt fra svejste tårne og andre svejste komponenter til smedede aksler og støbte huse.
  • du er bygherre og får fremstillet stålkonstruktioner eller andre svejste, smedede eller støbte emner i Danmark eller uden for Danmark og gerne vil sikre dig den aftalte kvalitet. Vi kan her hjælpe dig med alt fra et enkelt besøg hos en leverandør for at sikre dig en god mavefornemmelse til overvågning af en hel produktion af komplicerede konstruktioner fra materialekontrol frem til malerinspektion og dokumentationsgennemgang.