Højtrykskalibreringsanlægget i FORCE Technology er det eneste af sin slags i verden. Det er bygget som en lukket loop med lavt tryktab, hvor målere kan kalibreres ved maksimalt tryk og maksimalt flow året rundt.

Unikt højtrykskalibreringsanlæg

Vi gennemfører højtrykskalibrering af gasmålere med naturgas på anlægget, der befinder sig i Vejen. Højtrykskalibreringsanlægget inkluderer verdens største lukkede loop til højtrykskalibrering af naturgasmålere.

Faciliteten arbejder på primærniveau og genererer sporbarhed ved at bidrage til udviklingen af den Europæiske Referencemeter i EuReGa samarbejdet.

Alle kalibreringsservices, der udføres på anlægget, er akkrediteret af DANAK.

Anlægget

Højtrykskalibreringsanlægget består af af:

  • En 12” (300 mm) højtryksloop til kalibrering af gasmålere
  • Et 4” Piston prover system for etablering af sporbarhed til SI enheden ”meter”
  • En 24” (600 mm) højtryksloop til kalibrering af gasmålere.

Hvad gør verdens største lukkede loop unik i verden?

Tag en tur rundt for at finde ud af det,
Den lukkede loops design sikrer kalibrering af gasflowmålere ved stabilt flow, tryk
og temperatur  i trykområdet fra atmosferisk tryk yil 65 bar g. 
Denne konstruktion tillader, at naturgas kan cirkulere i et trykområde, der variere mellem atmosfæriske forhold og op til 65 bar g.
Længdekompensatoren sikrer, at kundernes målere og målerstrenge kan kalibreres under forhold, der svarer til forholdene on-site .
Fire monitorer kontrollerer måleren (MUT) under kalibreringen for at registrere evt. forskelle i aflæsningen mellem monitorerne og arbejdsstandarder.
De parallele arbejdsstandarder gør det muligt at tilpasse kalibreringsforholdene til kundens måler.
Den lukkede loop er tilknyttet en naturgasforsyning, som sikrer opfyldning af gas inden for en time. 
Efter kalibreringen bliver loopen tømt for naturgas, der ledes tilbage til gasledningsnettet og derved sikres størst mulig sikkerhed fir omgivelser og miljø.
Verdens største lukkede loop findes i Vejen, Danmark. FAQ