Kombinationen af stadig større skibe og lavt vand nær kyster og i kanaler øger risikoen for grundstødning ved anløb af en havn eller sejlads i en kanal.

Konsekvensen af at støde på grund kan være skader på skibet, tab af gods, forurening osv. Og hvis skibet er ude af drift, tjener det simpelthen ikke penge. Oven i købet kan skibet blokere en kanal og derved have en negativ indvirkning på de andre skibe, der opererer i havnen / kanalen.

Konsekvenserne af en grundstødning

En grundstødning rejser en række spørgsmål. Hvis grundstødningen er sket i en kanal, kan et af spørgsmålene være, om det er sikkert for andre skibe at passere det jordede fartøj? Med en ny simulatorfunktion kan vi tackle dette spørgsmål og derved gøre det sikrere at passere et grundstødt fartøj.

Simuleringerne kan bruges til tekniske undersøgelser, f.eks. så bjærgningsoperatører kan afgøre, hvor meget slæbebådskraft, der er behov for, for at bringe skibet flydende igen, hvilken strategi der skal bruges osv.

Livet fortsætter - selv omkring en grundstødning

Bjærgningsoperatørerne kan også drage fordel af input opnået fra simuleringer af miljøpåvirkning som bølger, vind, strøm og tidevand, når de planlægger bjærgningsoperationen for det grundstødte skib, eller hvordan man stabiliserer skibet for at minimere bundskader osv.

Er det sikkert at passere?

I tilfælde af et skib er gået på grund i en indsejlingskanal til en havn er det muligt at undersøge, om et andet skib kan passere det grundstødte skib sikkert. En sådan passage indleder det fysiske fænomen med interaktion mellem skib og skib, som er kritisk, da der vil være sugning mellem de to skibe. Både det forbipasserende skib og det grundstødte skib vil blive påvirket af hinanden.

Det forbipasserende skib vil have større indflydelse på det grundstødte skib end omvendt. Det er vigtigt at huske, at selv når et skib er på grund, vil det stadig være i stand til at bevæge sig, da det ikke er fastgjort i position. Det kan bevæge sig på grund af for eksempel strøm, vind og bølger samt interaktion med andre fartøjer. Dette betyder, at det typisk vil være i stand til at gibbe og hæve i en dønning uden at komme af jorden. Men hvis tidevandet er højt nok, kan skibet løftes fra jorden.

Havnen

For havneoperatøren kan den mulige sikre passage af et grundstødte skib i anløbskanalen være af afgørende betydning for havnedriften. En blokeret kanal vil i de fleste tilfælde være ødelæggende for havnen og dens operatører.

Udover at vide, hvordan og hvornår det er sikkert at passere det grundstødte skib, kan havnen udvikle nødprocedurer for, hvordan havnen skal betjenes, hvis et skib er grundstødt i anløbskanalen.