Kanaler er vigtige for effektiviteten af den globale godstransport. Efterhånden som skibene bliver større, bliver effekter som banker, strøm og lavt vand imidlertid mere og mere betydningsfulde og udfordrende.

Ved at modellere vandvejen og udføre simuleringer med vandveje og skibe kan vi evaluere, hvordan disse effekter kan håndteres ordentligt for at undgå ulykker og dyr nedetid.

Hvad gør sejlads i kanaler specielle?

Når de store skibe sejler gennem kanalerne, er de meget tæt på bankerne, hvilket kan medføre bankeffekter. Bankeffekter betyder, at buen skubbes væk fra banken, samtidig med at den trækkes tættere på den. Desuden står skibet ofte over for en stærk strøm, som øger virkningen af bank og havbund og gør det vanskeligt at manøvrere skibet.

De indre vandveje har også ofte lavt vand. Når et skib sejler på lavt vand, bliver det trægt på grund af sugningen mellem skroget og havbunden (også kendt som Bernoulli-effekten), hvilket også vil påvirke dets manøvredygtighed.

Alle disse forhindringer stiller høje krav til skibets manøvredygtighed såvel som navigatørens færdigheder. Derfor er korrekt evaluering og træning nødvendig for at få succes med sikre operationer.

Skibe, der passerer uden kollisioner

Det sker også, at skibe passerer hinanden i kanalerne. Dette er også noget, der kræver grundig undersøgelse og træning for at blive udført sikkert. Selvom kanalen kan være bred nok til to skibe ad gangen, vil skibene påvirke hinanden - også kendt som interaktion mellem skib og skib.

Interaktion mellem skib og skib kan sammenlignes med kanaleffekter, da sugning og tryk opstår, når skibene passerer hinanden. På denne måde kan kontrol over skibene gå tabt, og de kan ændre kurs ukontrolleret.

”Vi har set alvorlige hændelser på grund af interaktion mellem skib og skib. Når skibene passerer hinanden, kan de suges mod hinanden og ende med at kollidere ”, forklarer Bugge Torben Jensen, senior projektleder hos FORCE Technology.

Det er afgørende at evaluere sikker afstand mellem skibene. Hvis et skib pludselig oplever motorfejl under sejlads gennem en kanal, er det vigtigt at vide, hvor stor afstand der kræves for at undgå en kollision.

Disse ulykker kan forhindres ved at evaluere / træne operationen i simulatoren, da vi kan definere, hvor meget plads der kræves mellem skibene. De lokale lodser kan trænes i håndtering af disse situationer, og hvornår det er usikkert at passere andre skibe.

FORCE Technology, fortøjning, havn studium, simulator, Port Said,

Case

Sikre fortøjningsafstande skaber mere profitabel havn

Simulering af fortøjningscenarier kan reducere antallet af ulykker i East Port Said Port, Egypten.