Med Bulletin 5 er der større fokus på kvalitetskontrol af sammenstøbte betonelementer. Ikke-destruktive undersøgelser, kendt som NDT er en velegnet metode til kvalitetssikring.

Bulletin 5 anbefaler NDT eller endoskopi til kvalitetskontrol

Interessen for korrekt sammenstøbning af betonelementer er stigende. Især efter Betonelementforeningens Bulletin 5 blev udgivet i marts 2019, er der kommet større fokus på at kvalitetssikre sammenstøbningen af betonelementer.

Vi anbefaler at bruge NDT-undersøgelser, da vi desværre har set for mange eksempler på, at endoskopi undersøgelser alene ikke giver et retvisende billede af samlingens kvalitet. Den bedste løsning fås ved at kombinere de to metoder.

Giver stikprøver med endoskop et retvisende billede af kvaliteten?

Endoskopet giver visuel mulighed for at se tilstanden inde i samlingen ved først at bore et hul og dernæst undersøge det indre af samlingen. Eftersom man kun laver et meget begrænset spottjek i de 10-20 mm borehullet fylder, er der stor risiko for, at man overser fejl, når entreprenøren lader det være retvisende for kvaliteten af hele samlingen.

Med NDT som den primære undersøgelsesmetode vurderer vi, hvilken NDT-metode der passer bedst til den pågældende samlingstype. Med NDT-udstyr kan vi se, om der f.eks. er mangelfuld udstøbning i en fuge eller i et korrugeret rør. Efter NDT-undersøgelsen kan endoskopi bruges til at verificere resultaterne samt give yderligere dokumentation af, hvor omfattende defekten er.

Begræns risikoen for fejl med uvildige eksperter

Når du skal have dit byggeri kontrolleret, er det en stor fordel at benytte uvildige specialister til at udføre opgaven.

Ved opførelsen af byggeriet er det godt givet ud at få udført et præventivt tjek af samlingsdetaljerne tidligt i processen, i stedet for først når hele byggeriet er færdigt. Med det præventive tjek er det nemmere at opdage og udbedre potentielle mangler. Så undgår du samtidig, at en fejl gentages i hele byggeriet.

Du kan risikere at stå med meget dyre udbedringer og forsinkelser, hvis fejl først opdages til allersidst.

Der kan være mange årsager til fejl i dit byggeri. Det kan fx være:

  • Fejl eller uhensigtsmæssighed i designet
  • Forkert mørtel eller støbeproces er anvendt
  • Samlingsdetaljerne er ikke tømt for vand inden støbning
  • Besværlige støbeforhold, hvis fx betonelementerne står for tæt
  • Manglende omhu fra entreprenør der har støbt samlingen.

Vi er med dig fra projekteringsfasen til udbedring af eventuelle fejl

Du kan få hjælp i alle faser af byggeriet fra uvildige eksperter.

Vi kan hjælpe dig med:

  • Projekterings-, anlægs- og driftsfasen
  • At udføre kvalitetskontrol og tilstandsvurdering
  • Dokumentation til din KS-mappe
  • At udarbejde skades-/årsagsanalyser
  • Rådgivning om udbedring af eventuelle fejl og skader.

I projekteringsfasen har du brug for en teststrategi for at vurdere, hvor meget af dit byggeri der skal testes, og hvor der skal testes. Undersøgelserne kan udføres både med NDT og med destruktive tests, hvor de udtagne prøver undersøges på laboratoriet.

Når vi har udført kvalitetskontrollen, kan du få visuelle resultater fra NDT-undersøgelserne. Så har du bevis for, at der er udført kontrol, og hvad resultatet af kontrollen var til din KS mappe.

Er skaden sket?

Er der sket en skade, er du højst sandsynligt interesseret i at vide, hvorfor det gik galt. Er det pga. et uhensigtsmæssigt design, er der anvendt forkert mørtel eller forkert blandingsforhold, eller er sammenstøbningen simpelthen ikke udført korrekt og fyldestgørende?

Vi kan rådgive om, hvad du skal gøre, for at det ikke sker igen og komme med forskellige udbedringsforslag, du kan have gavn af.

Du er garanteret en uvildig kvalitetskontrol og eventuel skadesundersøgelse, når du henvender dig til os. Du møder altid en specialist fra FORCE Technology, der kender til kravene for byggeriet, og ved hvilken konsekvens det kan have for både byggeriet og for eventuelle beboere/brugere, hvis det ikke er udført korrekt.