Hvordan bliver man enige om, hvor meget noget lugter? Få en fælles forståelse for lugt med lugtometeret.

Lugt er ofte en subjektiv vurdering, og småkager og pizzaer kan både lugte dejligt men også dårligt, alt afhængig af hvor meget man er udsat for lugten. Dog er de færreste uenige om, at en svinestald lugter dårligt, for det kan næsten rive i næsen. Men hvordan måler og kategoriserer man lugt ud fra objektive kriterier? 

FORCE Technology har udviklet et såkaldt lugtometer for at give bl.a. kommuner og rådgivere et fælles sprog og en fælles forståelse for, hvor meget noget lugter. Lugtometeret visualiserer, hvornår noget lugter meget, og hvornår noget lugter lidt og kan derved bruges i dialogen i de tilfælde, hvor lugt har en påvirkning på omgivelserne.

Lugtometerets skala er inddelt efter fagtermen LE/m3, som står for lugtenheder pr. kubikmeter. Det er den definition, lugt opgøres efter, når lugten måles eller beregnes. Heri er det også den føromtalte svinestald, der topper af skalaen, som udgangspunkt for en sammenligning med, hvor meget noget lugter.

Har du brug for hjælp til lugtmåling eller -beregning, så tag fat i vores eksperter. Vi kan både måle og beregne, om lugten er indenfor grænseværdierne for lugtkilden.

Lugtometer

Hent din version af lugtometeret her