Formålet med sikkerhedsstandarder er blandt andet at implementere kravene til sikkerheden i krav fra markederne, fx EU’s direktiver.

FORCE Technology foretager akkrediterede el-sikkerhedstests. For at kunne gøre dette korrekt og fagligt kompetent er det nødvendigt med en konstant viden- og erfaringstilførsel. Deltagelse i standardiseringsarbejdet er et vigtigt aktiv i at udbygge og udvikle denne vide.

Vore fageksperter fra el-sikkerhedsgruppen deltager i flere forskellige nationale standardiseringskomitéer:

S608 (IEC TC 108)

Safety of electronic equipment within the field of audio/video, information technology and communication technology.

IEC TC 108 udvikler IEC 62368-serien, der i EU skal erstatte EN 60950 og EN 60065 fra 20. juni 2019 (der er lidt usikkerhed om datoen holder).

S562 (IEC TC 62)

Udvikler IEC 60601-serien for Medical electrical equipment.

IEC TC 66 

Der er pt. ingen national standardiseringskomite til IEC TC 66. Vi holder os derfor orienteret ved at modtage materialet fra møderne i IEC TC 66. IEC TC 66 udvikler IEC 61010-serien, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use.

Hvorfor deltager vi i disse standardiseringsgrupper?

Der er flere forskellige årsager til, at vi deltager i disse standardiseringsgrupper:

På forkant med udviklingen

Et vigtigt formål er, at vi er på forkant med udviklingen af sikkerhedsstandarderne. Deltagelse i møder, referater, draft-standarder, arbejdspapirer, kommentarer fra de andre medlemmer m.m. gør, at vi relativt nemt kan holde os ajour med de formål, tanker og planer, der findes for de enkelte standarder. Det giver os gode muligheder for at forudse, hvordan de endelige standarder bliver og indrette vores prøvningsydelser derefter, så de er klar til vores kunder, når de får behov for det.

Indflydelse

De nationale komitéer er det nationale talerør, hvorigennem vi kan kommentere og stille forslag til ændringer af standarderne. Herved får vi en vis indflydelse på de kommende standarder, fx at de danske afvigelser bliver tilgodeset.

Fortolkning af krav

Diskussionerne under møderne og adgangen til det skriftlige materiale fra møderne er med til at justere fortolkningen af de enkelte krav i standarderne. De enkelte krav er ikke alle nemme at fortolke i den ånd, som ligger bagved formuleringen. Det er selvsagt vigtigt, at fabrikanten konstruerer sit produkt efter den rigtige fortolkning, og det er ligeså vigtigt, at vi ikke godkender eller afviser et produkt på grund af forkerte forudsætninger.

Fagligt netværk

Deltagelse i standardiseringsarbejdet giver os et netværk af andre eksperter, som vi trækker på for at afklare tvivlsspørgsmål eller gøre hinanden opmærksom på forhold, der skal bringes i spil.

Udveksling af erfaring

Feedback fra andre testhuse, fabrikanter og myndigheder viser, om standarderne kan bruges i praksis. Som testhus afprøver vi dagligt disse standarder i praksis, men erfaringen fra fabrikanterne bidrager i høj grad til det, der er svært at implementere, og fx hvad der er vanskeligt eller meningsløst at kræve eller utilstrækkeligt for at opfylde standardernes formål. Nemlig formålet om at minimere risikoen for skader forvoldt af elektrisk og elektronisk udstyr.