Arthur Hotels har sikret optimal driftsøkonomi og reduceret CO2-udledning.

Driftssikre og energirigtige installationer på Københavnerhotel

Arthur Hotels består af flere hoteller og hotellejligheder i det indre København og råder over ca. 17.000 m2.

De sætter en stor ære i, at gæsterne skal føle sig velkomne og hjemme. Som et naturligt led har de ønsket også at signalere miljørigtig drift med hensyn til energi- og CO2-forbrug samt bæredygtighed med hensyn til indkøb, vask, affaldshåndtering mv. 

Arthur Hotels ønskede derfor at få overblik over hotellernes installationer, og få hjælp til at opnå driftssikre og energirigtige installationsløsninger.

Arthur Hotels
Arthur Hotels sætter en ære i at gæsterne skal føle sig velkomne og hjemme
Arthur Hotels
Miljørigtig drift og bæredygtighed er i højsædet hos Arthur Hotels

Overblik giver resultater på bundlinjen

Sammen med hotellets tekniske chef har FORCE Technology derfor opstillet en plan for registrering/optegning af alle installationer og givet forslag til optimeringer med hensyn til energi- og CO2 forbrug for dermed at reducere den samlede driftsøkonomi.

Det har givet Arthur Hotels et langt bedre overblik over opbygningen af de tekniske anlæg, så det i fremtiden bliver meget lettere at fejlfinde og afhjælpe problemer. Der er nu valide data på forbruget og driften, efter at alle komponenter og målere er oplistet og efterset.

Rent praktisk har det efterfølgende bl.a. resulteret i, at gamle pumper er blevet udskiftet, og rør er blevet efterisoleret mv. Desuden har FORCE Technology projekteret og udbudt et nyt varmeanlæg samt nye afløbs- og vandinstallationer for den ældste del af ejendommene – ca. 120 hotelværelser.

Samlet set har Arthur Hotels opnået en vished for, at hotellerne er kommet godt i gang med en proces, der i fremtiden sikrer optimal driftsøkonomi og reduceret CO2-forbrug.