Udvikling af nye karakteriseringsmetoder til automatiseret kvalitetssikring af hybridmaterialer.

Formål

Inspektion af store konstruktioner af hybridmaterialer som f.eks. broer og vindmøller er i dag både dyrt og tidskrævende, manuelt arbejde, der ofte skal udføres i udfordrende eller farlige miljøer. Stigende trafik og mere ekstremt vejr i Danmark betyder desuden, at der er et øget behov for hyppigere inspektion.

Nogle hybridkonstruktioner er dog stort set umulige at undersøge og bliver først repareret, når de er gået i stykker. F.eks. vurderer vindmølleindustrien, at det koster et tocifret millionbeløb at udskifte en enkelt vindmøllevinge. Ved at udbedre fejl og skader i tide kunne producenter og ejere spare mange penge.

Projektets formål er derfor at udvikle en automatiseret teknologi, der kan gøre det billigere og mere sikkert at udføre kvalitetssikring af hybridkonstruktioner i drift. 

Målgruppe

Virksomheder i vind-, beton- og byggeindustrierne, der arbejder med inspektion og kvalitetskontrol af vindmøller og statslige infrastrukturer som f.eks. broer:
  1. Små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der arbejder med serviceydelser inden for inspektion, tilstandskontrol og kvalitetskontrol af vindmøller og statslige infrastrukturer
  2. SMV’er med højteknologisk og specialiseret viden inden for produktion af komponenter til hybridkonstruktioner
  3. Leverandører og producenter af højteknologiske komponenter
  4. Vindmølleejere, producenter og statslige institutioner.

Fremgangsmåde

Projektet bygger videre på en tidligere resultatkontrakt, Industriens Kompositlaboratorium, der på laboratorieniveau etablerede ultralydmetoder til kvalitetssikring af mindre emner.

I dette projekt vil vi gøre de eksisterende og de nyudviklede metoder operationelle, så metoderne kan bruges på større konstruktioner. En automatisk inspektionsmetode vil give SMV’erne den fordel og sikkerhed, der følger med at anvende en gennemprøvet metode, som er testet af en uvildig myndighed.

Projektet er opdelt i 5 centrale elementer:
  1. Udvikle ikke-destruktive karakteriseringsmetoder (NDT), f.eks. ultralyd, optisk, georadar og aktiv termografi til karakterisering af fejl og sammenføjninger i beton- og kompositkonstruktioner
  2. Udvikle et samlet inspektionskoncept til at kvalitetssikre hybridmaterialer. Dette gøres ved at kombinere de udviklede karakteriseringsmetoder med en robot, der kan køre frit på ikke-magnetiske materialer
  3. Demonstrere de udvalgte inspektionskoncepter på beton- og kompositkonstruktioner
  4. Samarbejde med DTU og Aalborg Universitet om adgang til ikke-destruktive testfaciliteter
  5. Samarbejde med Syddansk Universitet om at kortlægge barrierer og udvikle forretningsplaner for små danske nichevirksomheder, som vil ind på det europæiske marked.