A21 - Automatisk evaluering af komplekse sensordata

Status på projektets aktiviteter

I løbet af RK-projektets forløb er der i efteråret 2020 blevet publiceret 3 artikler, der beskriver, hvorledes projektet har opnået succes med at udvikle og afprøve softwaremodulet:

I artiklen ”Kunstig intelligens skal finde produktionsfejl i vindmøllevinger” i Ingeniøren berettes om projektets AI-baseret løsning til evaluering af sensordata til inspektion af vindmøllevinger. Det fremgår endvidere hvordan projektets softwaremodul kan spare virksomhederne tid og ressourcer i processen med inspektion og evaluering af deres producerede enheder. Læs artiklen i Ingeniøren.

I artiklen ”Hvordan lærer man en computer at kvalitetssikre vindmøllevinger?” på FORCE.dk beskrives projektets aktiviteter med at indarbejde algoritme til softwaremodulet. Desuden gennemgås, hvordan vindmølleproducenter ved hjælp af det nye softwaremodul kan undlade hele den manuelle evaluering af opsamlet sensordata, idet softwaremodulet består med objektivt at kontrollere vindmøllevingens tilstand. Læs artiklen på force.dk

I artiklen ”Automatiseret evaluering af NDT-data – er vi klar til det?” i magasinet Svejsning dykkes der ned i hvordan man bedst får udnyttet mulighederne ved Machine Learning til evaluering af komplekse NDT-sensordata ved kvalitetskontrol. Derudover diskuteres det hvornår den automatiske evaluering er pålidelig nok til at konkurrere med manuel evaluering.

Magasinet Svejsning er pt. kun udgivet på tryk og forventes online primo 2021. 

 

Projektet er medfinansieret af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Crawler på bro

Projekt

Automatisk evaluering af komplekse sensordata

Tilpasning af AE-metoder til kompositmaterialer, svejsninger og betonkonstruktioner.