Der satses i disse år benhårdt på, at EU skal bibeholde og udbygge styrkepositionen inden for fotonik. Ved at etablere Center for anvendt fotonik sikres den danske akse i disse europæiske satsninger.

Formål

Der er et stort uudnyttet vækstpotentiale forbundet med kommercialisering af fotonikbaseret teknologi. Derfor er fotonik i fokus inden for EU, som en af de vigtigste grundlæggende teknologier i fremtidens produkter. 

Formålet med projektet er at etablere en fotonik innovationshub, der giver danske virksomheder adgang til fotonikkompetencer i Danmark og Europa. Derved vil vi øge danske virksomheders konkurrenceevne og bedre udnyttelse af de vækstpotentialer, der ligger i at anvende de nyeste fotonikteknologier. 

Center for anvendt fotonik vil bl.a. have fokus på at: 

  • Etablere partnerskaber med relevante industrivirksomheder, forskningsinstitutioner og andre partnere
  • Afdække  relevante forskningsresultater og deres anvendelsesmuligheder for målgruppen
  • Gennemføre feasibility projekter med henblik på at dokumentere anvendeligheden af fotonikbaseret teknologi i industrien
  • Opbygge nøglekompetencer og værktøjskasser til rådgivning og sparring, der efterspørges af industrien
  • Opbygge teknologiplatform og webportal som virksomheders adgang til nyeste fotonikteknologi i form af hardware, software og viden
  • Etablere en netværksgruppe for danske virksomheder og forskere med fokus på udvikling, erfaringsudveksling og sparring inden for fotonik.

Målgruppe

Center for anvendt fotonik vil primært være målrettet strategiske danske industrier inden for sundhed og medico, fødevarer, transport og produktion.

Vores estimerede vurdering er, at målgruppen består af cirka 300 virksomheder, heraf ca. 80 % små og mellemstore virksomheder (SMV). Dertil kommer et betydeligt antal virksomheder, som benytter applikationer og produkter, hvor fotonik har et bredt anvendelsespotentiale

Partnere

Center for anvendt fotonik er et samarbejde mellem FORCE Technology, DELTA - a part of FORCE Technology, universiteter og en række private virksomheder.

Ønsker du at vide mere om partnerne eller om centeret, er du velkommen til at besøge Center for anvendt fotoniks officielle hjemmeside.

Primære partnere

DELTA - A part of FORCE Technology logo
   FORCE Technology logo   CSEM logo
     
DTU logo Fraunhofer IOF logo
   
   

Tilknyttede partnere

Aarhus universitet logo Aalbord universitet logo   SDU logo 
       
KU logo DFM logo   Photonics 21 logo