Adgang til innovative hybride testbeds i form af fysiske og virtuelle test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter skal sikre en stærk dansk innovations- og konkurrenceevne i den digitale og grønnere fremtid.

Danmark som test-foregangsland er forudsætning for vækst og grøn omstilling 

Danske virksomheder er midt i en kolossal omstillingsproces mod øget digitalisering. En omstilling, der er båret af virtuelle modeller og simuleringer i udviklingsfasen og sensorer, IoT, AI og digitale teknologier i produkter, produktioner og processer. Disse nye tilgange øger muligheden for dataopsamling og test i realtid, og for i højere grad at kunne supplere fysiske tests med virtuelle, så nye innovative produkter kan komme hurtigere og mere træfsikkert på markedet.

Adgang til test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter er derfor afgørende for, at danske virksomheder kan udvikle næste generation af konkurrencedygtige produkter med kortere time to market, skabe og sikre arbejdspladser og eksport og understøtte den grønne og bæredygtige dagsorden.

En lang række vækstteams, regeringens klimapartnerskaber inden for bl.a. energi og forsyning, life science, affald og vand, cirkulær økonomi, DI, Dansk Metal og IDA konkluderer, at adgang til test og demonstration er kritisk for den danske industris potentiale for grøn omstilling og vækst i fremtiden.

Med projektet ”Fremtidens hybride testbed” vil vi bidrage til at give danske virksomheder styrket adgang til test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter via virtuelle testbeds i synergi med digitalisering af eksisterende fysiske testfaciliteter, monitorering af produkter i drift og omgivende økosystemer. Derved vil vi styrke innovationsindsatsen og konkurrenceevnen for danske virksomheder og medvirke til, at Danmark bliver test-foregangsland.

Nyskabende test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter som hybrid testbed

Med brug af seneste digitale landvindinger inden for IoT, simuleringer og virtuelle modeller, digitale tvillinger, machine learning og AI er visionen at skabe fremtidens hybride testbed, med afsæt i tre centrale testmetoder, der indgår i et tæt samspil: 

  1. Avancerede fysiske testbeds
  2. Virtuelle simuleringsbaserede tests 
  3. Test af produkt i drift i dets reelle brugsmiljø.

Projektets ambition er at videreudvikle den digitale infrastruktur i test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter (TDU). Vi vil derfor opbygge en nyskabende TDU-facilitet som en hybrid testbed, der etablerer en sammenhæng mellem de tre centrale testmetoder og digital interaktion med virksomhederne og deres produkter.

Dermed udnytter den hybride testbed såvel fysisk som digital infrastruktur, en løbende digital adgang til testdata igennem hele produktets eller systemets livscyklus og dertil kombinationen af historiske- og realtidsdata.

Hybride testbeds skal understøtte frontløberne og hjælpe novicerne

Programmet fokuserer på at understøtte frontløberne af danske industrivirksomheders adgang til hybride tests for at kunne fastholde deres digitale satsning og innovationsevne. Samtidig ligger der et fokus på potentialerne for de mange virksomheder, der stadigt overvejer eller kæmper med at komme i gang med en digital omstilling og har brug for inspiration og værktøjer.

Programmets aftagere ligger derfor bredt i mange sektorer, men vil som start blive forankret via konkrete demonstrationsprojekter, der tager udgangspunkt i følgende danske styrkepositioner:

  • Miljøteknologi
  • Energiteknologi 
  • Life Science og velfærdsteknologi
  • Elektronik- og apparatindustri.

Regeringens klimapartnerskaber

Projektet understøtter klima-partnerskaberne for "Energi- og forsyningssektoren", ”Life science & biotek” og "Affald og vand, cirkulær økonomi 2020".

FN's verdensmål

Udviklingsprojektet understøtter FN’s verdensmål nr. 9 for industri, innovation og infrastruktur.