Digitale og hybride testmiljøer kan gøre Danmark til førende testland

Danmark bliver ikke et digitalt og bæredygtigt foregangsland, hvis vi ikke samtidig bliver en førende testnation. Adgang til innovative fysiske og virtuelle test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter er en central forudsætning for at lykkes med at styrke den danske konkurrenceevne.

NA Image

En stærk infrastruktur til udvikling og test

Danske virksomheder skal være med til at levere løsningerne på de store globale udfordringer på fx klima-, sundheds- og sikkerhedsområdet. Det kræver en stærk infrastruktur af test-, demonstrations- og udviklingsanlæg, der kan understøtte innovationen og udviklingen i de danske virksomheder. For med al ny teknologi følger åbne spørgsmål, faldgruber og potentialer, og alle nye produkter, komponenter, konstruktioner og teknologier skal testes og demonstreres, så der er dokumentation for, at de er sikre og virker efter hensigten.

 
NA Image

Hurtigere adgang til markedet

I FORCE Technology arbejder vi på at gøre det muligt for danske virksomheder at udvikle næste generation af konkurrencedygtige produkter med kortere vej til markedet, som findes gennem en hurtigere adgang til test og godkendelse. Til dette stiller vi over 100 state-of-the-art testfaciliteter til rådighed for virksomhederne, hvor de kan få hjælp til test, udvikling og godkendelse af deres produkter.

Samspil mellem virtuelle og fysiske testmiljøer

Vi ønsker at give virksomhederne en styrket adgang til nyeste test-, udviklings- og demonstrationsmetoder via hybride testbeds - dvs. virtuelle testmiljøer, der spiller sammen med fysiske testfaciliteter, digitale tvillinger, simuleringsbaserede test og test af produkter i reelle brugsmiljøer.

 

Hybride test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter sikrer innovative testmetoder

For at understøtte nye produkters vej til markedet, støtter vi i FORCE Technology virksomhederne med:

NA Image

Fysiske og virtuelle faciliteter

Adgang til over 100 fysiske og virtuelle test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter til test, prøvning, analyse, verifikation, godkendelse og udvikling af produkter.
NA Image

Digitale tvillinger

Udvikling af digitale tvillinger til design, udvikling og optimering af produkter og processer.
NA Image

Hybride og virtuelle test

Forsknings- og udviklingssamarbejde om udvikling af avancerede fysiske testbeds, virtuelle simuleringsbaserede test og monitorering af produkter i drift.
NA Image
Hvad bringer fremtiden for hybride testbeds?
 
 
Søren Stranne

For mere information, kontakt

Søren Stranne

Exectutive vice president

T: +45 51 17 67 82