Integrity management

Integrity management kræver en holistisk forståelse af og tilgang til slitage på materiel og udstyr. Vi tilbyder en bred vifte af tjenester relateret til Integrity Management.

Sundhedstjek på Statoil raffinaderi

Case

Sundhedstjek af raffinaderi

Tilstandsvurdering udføres jævnligt på procesanlæg som sikkerhedskrav. FORCE Technology undersøgte Statoils trykbærende installationer under shut down på raffinaderiet.
Sikrer rent vand i Bangladesh

Case

Sikrer rent vand i Bangladesh i mange år

Tilstandsvurdering af beton viste revner i et nyt rensningsanlæg, som måtte udbedres for at sikre anlæggets levetid og dermed rent drikkevand til befolkningen.