Udnyt bæredygtigt potentiale i renovering og optimering af bygninger

Har du ansvaret for en bygningsmasse, og vil du afsøge muligheder for at optimere bygningen? Påtænker du bæredygtige tiltag? Få råd og vejledning her.

NA Image

Ressourceforbrug og miljøpåvirkning af stor betydning

Byggebranchen – og i særdeleshed renovering af bygninger – spiller en afgørende rolle i at skabe en bæredygtig fremtid. Med sit store ressourceforbrug har byggebranchen en betydelig miljøpåvirkning.

Tilmed er udledningen af CO2 høj, når der produceres "almindelige" byggematerialer som cement, mursten, stål og isolering. Det er derfor helt afgørende for både nationale og internationale mål om klimaneutralitet at se mulighederne i det eksisterende byggeri - og at arbejde med renovering og optimering.

 
NA Image

Mange muligheder for bæredygtig renovering og optimering

Fokus bør så vidt muligt være på at forny og optimere eksisterende bygningers tilstand og brug af bygningerne. Der er mange muligheder i det eksisterende byggeri, som man kan udnytte, bl.a. optimeret drift, forbedring af indeklima og beregning af nye materialers miljøpåvirkning. Vi rådgiver om en lang række bæredygtige løsninger. Vi ser på om eksisterende og fremtidige løsninger egner sig til det specifikke byggeri eller den konkrete udfordring, du står med.

Du får rådgivning inden for:

  • Beregning af miljøpåvirkning på byggevareniveau (EPD)
  • Beregning af miljøpåvirkningen på hele bygninger (LCA) op mod klimakrav i bygningsreglementet
  • Brug af genbrugte eller genanvendte materialer i bygninger, herunder toksicitet, korrosion og holdbarhed
  • Indeklima, herunder lyd og luft ved bæredygtige alternativer
  • Optimering af bygningsdrift, herunder energioptimering
 
 

Snak med os om dine udfordringer

Bliv ringet op til en uforpligtende snak om, hvordan du sikrer, at bæredygtighed er i fokus, når du renoverer og optimerer byggeri, og hvilke test og tiltag, der løser dine udfordringer og giver dig det bedste resultat.

 

Læs om miljøvaredeklarationer her