Som NDT-trainee får du hele verden som din arbejdsplads

Bliv NDT-trainee, og vær med til at gøre en forskel ved at minimere risikoen for skader på mennesker, havari på industrianlæg og miljøkatastrofer.

Bæredygtighed og sikkerhed er højt på din dagsorden

Bæredygtighed og sikkerhed er en vigtig del af vores DNA. Det bliver også en vigtig del af dit forløb hos os, for du kommer automatisk til at arbejde med sikkerhed og bæredygtighed, når du fx skal udføre prøvning af rørledninger på et raffinaderi.

Her er du med til at sikre, at rør og svejsninger på et anlæg er i forsvarlig stand, så anlæggets levetid evt. kan forlænges baseret på en tilstandsvurdering.

Du bliver også en vigtig spiller i den grønne omstilling, når du skal inspicere et vindmølletårn eller rørledningerne i et Power-to-X-anlæg

Dermed er du med til at undgå, at der opstår et havari på anlægget, der kan forvolde skade på mennesker og måske ende i en miljøkatastrofe.

Søg med det samme her

Uddannelsen er for dig, der vil arbejde praktisk på et højt niveau med sikkerhed og bæredygtighed i den industrielle sektor.

Uddannelsen tager 3 år og varierer mellem introduktion, kurser og praktik.

Der er 6 kursusforløb fordelt på de tre år. Hvert kursusforløb varer 6 - 10 dage afhængigt af metode, og de fleste kurser afsluttes med en praktisk og teoretisk eksamen.

Du bliver certificeret på niveau 2 i hver metode og kan derefter kalde dig NDT-inspektør. Som NDT-inspektør må du selvstændigt udføre prøvning og rapportering.

Du får fuld løn under hele forløbet. 

Hos FORCE Technology handler det ikke kun om at arbejde. Vi er et hus med mange klubber, communities og fritidsaktiviteter, som du kan deltage i. Du kan også selv oprette nye aktiviteter og sociale arrangementer og være tovholder på dem. 

Så skynd dig at tage fat i Ann, hvis du har spørgsmål til NDT-traineeforløbet. Eller søg med det samme her.

 
NA Image

Troværdighed og feedback bliver faste punkter i din hverdag

Fordi troværdighed er en vigtig del af FORCE Technologys virke, bliver du også grundigt klædt på til på sigt at kunne løse selvstændige opgaver. I starten arbejder du tæt sammen med en færdiguddannet NDT-inspektør, så du trygt kan oparbejde de nødvendige færdigheder. 

Der vil være masser af feedback, hvor du løbende bliver anerkendt for det, du gør. Du får opbygget et stort socialt netværk, og du kan ikke undgå at udvikle dig både fagligt og personligt, så du bliver helt klar til at stå på egne ben.

 
NA Image

Du har mange karrieremuligheder i et stort hus

Dit NDT-traineeforløb er en vigtig del i din karriereudvikling, og der er masser af muligheder for at udvikle dine færdigheder og udfordre dig selv hos FORCE Technology.

Med den store alsidighed, der følger med uddannelsen, får du både mulighed for at nørde dybt ned i teknologien, drage dine egne erfaringer, og få indsigt i mange forskellige fagområder.

 

Hvad er NDT?

NDT står for non-destructive testing, dvs. man undersøger et produkt eller et produktionsanlæg uden at ødelægge det.

NDT-prøvning bruges ofte i sammenhænge, hvor inspektører skal sikre, at svejsninger, produkter eller materialer lever op til kvalitetskravene, så fx et produktionsanlæg eller et kraftværk kan fortsætte produktionen eller processen, uden at der sker skade på mennesker og miljø eller et unødigt havari og driftsstop.

 
Ann Strandberg Larsen

For mere information, kontakt

Ann Strandberg

Project Coordinator

T: +45 22 69 72 45