Dannelsen af biofilm i mejeribruget kan give kvalitetsudfordringer, hvor det specielt er de termoresistente kim, der driller. Kurset giver indblik i biofilm, rengøringsproceduren, rengøringsvalidering og hygiejnisk design og er målrettet mejeriindustrien.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Dannelsen af biofilm i mejeribruget kan give kvalitetsudfordringer, hvor det specielt er de termoresistente kim, der driller. 

Få en forståelse af biofilmens opbygning, betydning, årsager til biofilmdannelse og sundhedsmæssige risici, i lukket og åbent procesudstyr. Der ud over fås en forståelse for hvilken betydning gruppen af termoresistente kim har på produktionen og kvaliteten af mejeriprodukter.

Kursusudbytte

Mejeribranchen er under stadigt pres for at optimere sine produktionsprocesser, hvilket blandt andet indebærer, at rengørings- og vedligeholdelsesprogrammer trimmes for at opnå maksimal effektivitet og driftstid.

Dette kan give uforudsete hygiejneproblemer, der kan være svære at blotlægge årsagen til. Dette kursus sigter på at bibringe deltagerne en grundlæggende viden om biofilm og termoresistente kims rolle, samt en viden om, hvordan man undgår og afhjælper problemer.

Deltagerne vil således opnå en viden, der gør at de kan bidrage til, at virksomheden opnår den bedst mulige fødevaresikkerhed med de lavest mulige omkostninger og hvordan, man undgår de værste faldgruber.

Indhold

  • Hvad er biofilm?
  • Styring af biofilmdannelse i procesudstyr
  • Termoresistente kim
  • Styring af termoresistente kim i procesudstyr

Kurset er opbygget med henblik på optimal deltageraktivering.