Er hygiejneforholdene på en fødevarevirksomhed ikke tilfredsstillende, opstår problemer med produktiviteten og kvaliteten. I værste fald kan der opstå fødevaresikkerheds- og produktkvalitetsmæssige problemer. Dette kursus kan også gennemføres virtuelt. Kontakt os for at høre om mulighederne.

Hygiejne, Biofilm, Design, Materialevalg og CIP

Deltagere

Personer, der er ansvarlige for vedligehold
Personer, der er ansvarlige for HACCP og kvalitetsstyring
Ingeniører og tilsynsførende
Teknikere, værkførere og arbejdsledere
Faglærte med behov for opdateret viden
Indkøbere – personer der er ansvarlig for indkøb bør have denne viden, for at kunne investere korrekt

Personer, der er ansvarlige for produktion kan med fordel se på vores kursus Hygiejnisk produktion i fødevareindustrien

Konstruktører fra udstyrsproducenter kan med fordel se på vores kursus  Hygiejnisk design til fødevarebranchen

 

Udbytte

Hygiejneforholdene i produktionsanlægget er i høj grad bestemt af driftsforholdene, herunder rengøringsprocesser og det hygiejniske design. Derfor har det stor betydning, at de nødvendige krav er anført i kravspecifikationen til indkøb af nyt udstyr. For eksisterende udstyr er det også vigtigt at have kendskab til emnerne, for på denne måde kan der ageres efter forholdene, og løsning på en udfordring kan hurtigere findes.

Det er vigtigt, at der ved projektering af anlægget eller ved udvidelser af eksisterende anlæg, tages stilling til materialespecifikationer,  hvordan det ønskes at anlæggets "medfødte" korrosiosbestandighed skal være, samt hvordan  svejsningerne skal være. En kravspecifikation for nyt udstyr bør udformes således, at der både er tænkt over den nuværende produktion, men også tænkt lidt ud i fremtiden. Derudover er det ikke mindst rengøringsproceduren, der kan give udfordringer, idet det oftest er rengøringskemikalierne, der er hårdest ved produktionsudstyret, specielt hvis de rette forholdsregler ikke er taget. Såvel hygiejnisk design som optimeret rengøring gøres for at sikre, at dannelsen af biofilm ikke bliver for udtalt.

Biofilm vil altid dannes under produktionen, men er ovenstående forhold ikke optimeret, vil dannelsen af biofilm blive for udtalt, og kontamineringen til produkterne vil derfor blive for kraftig. Herved vil de kvalitetsmæssige – og/eller fødevaresikkerhedsmæssige problemer kunne opstå.

 

Indhold

Kursusdeltagerne vil erhverve en forståelse af:
  • Faktorer, der er afgørende for hygiejneforholdene i produktionsanlæg
  • Biofilmdannelse
  • Mikrobiologiske, fysiske og kemiske risikofaktorer
  • Hygiejnisk design af produktionsudstyr
  • Materialekendskab og korrosionsforhold
  • Svejsning og overfladebehandling
  • Optimering af CIP-procedurer mht. hygiejne og korrosion
  • Validering og verificering af CIP-procedurer
  • Kravspecifikation ved bestilling af nyt udstyr

 

Undervisere

Annette Baltzer Larsen har arbejdet med emnerne indenfor hygiejne i fødevarebranchen siden 1997 først i mejeriproduktion og siden 2008 som både konsulent og underviser for FORCE Technology.

Annette kan kontaktes for mere information på abl@forcetechnology.com

Jan Elkjær Frandtsen har arbejdet med materialer og korrosion både som konsulent og underviser for FORCE Technology i over 30 år.

Jan kan kontaktes for mere information på jef@forcetechnology.com