En god rengøring er altafgørende for både produktkvalitet og fødevaresikkerhed. Det er vigtigt at have et godt kendskab til forskellige emner som biofilm, rengøringsproceduren og rengøringsvalidering. Kurset er målrettet fødevarevirksomheder. Dette kursus kan også gennemføres virtuelt. Kontakt os for at høre om mulighederne.

Hygiejnen – en ubetinget nødvendighed i fødevarebranchen!

Kursusudbytte

Rengøringsforholdene i en fødevarevirksomhed er en vigtig faktor i driften af virksomheden. Kvalitetsbrist af mikrobiologisk karakter er som oftest forårsaget af kontaminering af mikroorganismer fra biofilm til produkt.

Biofilm vil altid opbygges i produktionsanlægget under produktionen. Bliver dan-nelsen af biofilm for udtalt, vil kontamineringen blive for kraftig og dermed vil kvalitetsbrist opstå.

Hygiejnisk design er en meget vigtig parameter. Er der ikke anvendt hygiejnisk design, vil det være meget svært at gøre produktionsanlægget tilstrækkeligt rent.

Som tjek på om rengøringen har været tilfredsstillende, er det vigtigt at udvælge de rigtige valideringsredskaber. Hermed kan der hurtigt gribes ind, og rengøringsproceduren kan ændres, inden brist i kvaliteten af produkterne opstår. 

Indhold

Kurset indledes med en grundlæggende introduktion omkring grundelementerne i hygiejneproblematikken:
  • Hvorfor er hygiejnen så vigtig?
  • Biofilmdannelse og dennes betydning for produktkvaliteten
  • Vigtigheden af rengøringsprocessens udførelse, herunder også anvendelsen af forskellige kemikalier
  • Hvad er forskellen på rengøring, desinfektion og sterilisering?
  • Hvorledes udføres rengøringsvalidering?
  • Vigtigheden af hygiejnisk design