Monitorering

Monitorering giver dig et tidligt varsel om tilstanden af din konstruktion. Vi tilbyder løsninger, der giver dig mulighed for at udbedre årsagen til fejl og sikre, at det ikke sker igen.

Belastninger måles på vindmøller

Case

Belastninger måles på vindmøller i knæ 

Strain gaugemålinger fra FORCE Technology giver Vattenfall Vindkraft virkelighedstro billede af offshore vindmøller, der sætter sig pga. svigtende groutsamling.
vindmøller på række i tågen

Case

Sikrer fundamentet under Danmarks vindmølleindustri

FORCE Technology hjælper DONG Energy med at kvalitetssikre havvindmøllefunda- menters stål og coating gennem omfattende bygherrerådgivning i Kina og Tyskland