Overvågningssystem til havmøllefundamenter giver dig sundheds- og tilstandsoplysninger og tidlig advarsel om mulige problemer

Overvåg den strukturmæssige investering med strain gauges, accelerometre og andre sensorer og undgå dyre reparationer

Hvis du som vindmølleejer, investor eller driftsansvarlig har ønske om at overvåge jeres investering og offshore struktur, så bør fundamentet og resten af vindmøllen overvåges for eksempelvis belastninger, vibrationer, udmattelsesspændinger, temperatur og korrosion.

Derved sikrer du dig, at vindmøllen opretholder sin funktionalitet, og du undgår dyre omkostninger i forbindelse med reparation og retro-fit.
 
Præventiv eller planlagt vedligehold er den mest anvendte vedligeholdelsesstrategi inden for offshore industrien. Anvender du denne strategi i din vindmøllepark, kan du forvente, at vindmøllerne opretholder deres funktionalitet i den foreskrevne designlevetid. 

Vindmølleindustrien har dog set eksempler på, at det ikke altid er tilfældet. Hvor andre dele i vindmøllen ofte fejler ved tilfældigheder, har det i fundamentet vist sig at være anderledes.

Fordele ved strukturelle moniteringssystemer:

  • Tidligt varsel om fejl, så du kan handle og korrigere i tide og derved undgå evt. alvorlige fejl i konstruktionen
  • Find årsag til fejlen, så du forebygger fremadrettede fejl, og undgår fejl på andre tilsvarende møllefundamenter
  • Brug af data til korrigerende handlinger og til optimering af delkomponenter og design
  • Online målinger på funktionaliteten af det katodiske beskyttelsessystem, ”CP”
Vindenergi

Vindenergi

Der er fokus på at reducere omkostningerne og forbedre effektiviteten af vindmøller. Få hjælp til hele værdikæden - fra design til end-of-life.

Tilstandsmonitering bidrager til designoptimering

Skaderne i den strukturmæssige del af møllen skyldes ofte uforudsete belastninger af konstruktionen eller udefrakommende faktorer, som desværre i visse tilfælde har betydet meget store og omkostningstunge reparationer.

Et strukturmæssigt moniterings -og varslingssystem i fundamentet kunne have varslet omkring disse alvorlige fejl i tide.

Moniteringssystemerne kan bl.a. måle følgende:

  • Dynamiske ændringer
  • Egenfrekvens
  • Mekanisk forskydning
  • Korrosion
  • Funktionaliteten af ”CP”, katodisk beskyttelsessystem
  • Erosion af havbunden, ”Scour”.

Ved installation af et strukturmæssigt moniteringssystem i eksempelvis et par af fundamenterne i en offshore vindmøllepark har du mulighed for, enten ved manuel indsamling af måledata eller ved online overvågning, systematisk at evaluere og vurdere på de opsamlede data ved hjælp af en ethernetforbindelse.

Måske skal din vedligeholdelsesplan korrigeres for at opretholde optimal drift, eller du skal sætte mere drastisk ind for at undgå yderligere skader i strukturen.

Driftsdata for denne ofte utilgængelige del af møllen er uvurderlig for både designoptimering og for læringsprocessen i de forhold, som gør sig gældende her i ”dybet”.    

Kundespecifikke tilstandsmoniteringssystemer 

Strukturmæssige moniteringssystemerne er alle kundespecifikke, og i samråd med dig/jer designer og optimerer vi en tilstandsmoniteringsløsning, som netop passer til dine krav og ønsker for informationer og samtidig står i overensstemmelse med dit afsatte budget.

Ud over at FORCE Technology kan designe, levere og installere unikke moniteringssystemer til vindmøllefundamenterne, kan vi også være behjælpelige med den efterfølgende databehandling, evaluering, vurdering samt rådgivning til de af vores kunder, som ikke selv har en større stab af interne specialister til at rådgive sig

Med vores unikke strukturmæssige moniteringssystemer og vores omfattende specialistviden inden for materialetyper, korrosion, udmattelsesspændinger og levetidsberegning, kan vi rådgive dig bedst muligt.

Kontakt os for at høre, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

FAQ