Bliv en del af Sammenslutningen af Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM), og hør om erfaringer samt nye trends indenfor elektronikudvikling, -produktion og -test.

Den teknologiske udvikling løber utrolig stærkt. Det kræver mange ressourcer at følge med. SPM hjælper din virksomhed til at udnytte mulighederne. Man behøver ikke selv at opfinde hjulet hver gang. Som deltager i et netværk kan man få adgang til allerede indvundne erfaringer, ligesom man kan lade sine egne erfaringer komme andre til gode. Det har ca. 60 virksomheder gjort som medlemmer af SPM.

Fælles indsats

SPM er en forening for elektronikvirksomheder og mekatronikvirksomheder, for leverandører af materialer og komponenter til elektronik, og for de mange virksomheder, der benytter elektronik i deres produkter. Deltagelse i SPM skaber et stærkt og vigtigt fundament for virksomhedernes bestræbelser på at være konkurrencedygtige, at sikre markedsadgang, og at sikre produktsikkerheden, så produktansvarssager undgås mest muligt. Gennem en fælles indsats kan virksomhederne få endnu mere ud af de knappe midler til forskning og udvikling. 

SPM’s aktiviteter sigter på at tilføre alle medlemsvirksomhederne ny viden og erfaring. Aktiviteterne initieres af medlemmerne og tilrettelægges på en sådan måde, at alle har indflydelse gennem den valgte kontaktperson i firmaet.

Foreningens hovedaktiviteter er:

  • Erfaringsudveksling i erfa-grupper
  • Gennemførelse af undersøgelser (SPM projekter)

Erfa-grupper

Erfa-gruppesamarbejdet er en af de bedste måder til at følge med i udviklingen inden for et specialområde. I SPM’s erfa-grupper mødes de enkelte medlemsvirksomheders specialister inden for gruppens tema. Grupperne er på 10-25 deltagere. Der holdes møder efter behov, typisk 3-4 gange årligt.

SPM har følgende erfa-grupper:

Hvem bør være medlem?

Elektronikvirksomheder og leverandører af materialer og komponenter til elektronik, samt de mange virksomheder, der benytter elektronik i deres produkter eller produktion.

Læs mere

Læs mere om SPM og foreningens erfa-grupper, og bliv medlem