Den 12. maj blev FORCE Technologys 55 meter lange og 15 meter brede MEGA loop indviet.

15. maj 2023

Indvielsen blev markeret med en åbningsceremoni med taler fra bl.a. FORCE Technologys CEO, Hanne Christensen og politiske og faglige aktører.

I forbindelse med åbningen fik gæsterne også mulighed for at få en rundvisning i MEGA loop. Den mulighed var der meget stor interesse for.

Fordobling af kapacitet og klar til brint

MEGA loop er verdens største lukkede loop til kalibrering af industrielle flowmålere. 

Loopet ligger ved FORCE Technologys faciliteter i Vejen i Jylland, og det bliver over dobbelt så stort som de eksisterende kalibreringsfaciliteter, FORCE Technology i forvejen råder over.

Der er anvendt omkring 250 tons stål til opførelsen af hele anlægget og mere end 1500 bolte holder det sammen, så det kan tryksættes til 65 bar.

MEGA loop kan også håndtere kalibrering med brintblandinger, som er en væsentlig forudsætning for at være parat til at indgå i ambitionen om udbredelsen af Power-to-X i Danmark.

Stor international interesse

Udvidelsen tiltrækker internationale kunder og arbejdskraft til området. 

Samtidig er det en investering i fremtidens energiforsyning og forsyningssikkerhed ligesom loopet også bidrager til at afregningen af energiforbruget bliver så nøjagtigt som muligt.

Kunderne kommer fra hele den internationale gasbranche, og de står allerede nu i kø for at få kaliberet deres flowmålere i MEGA loop i Vejen.

Indivelse af MEGA loop
FORCE Technologys CEO, Hanne Christensen og Vejens borgmester Frank Schmidt-Hansen klippede det røde bånd, da MEGA  loop blev indviet.
MEGA loop blev indviet i strålende solskin.
MEGA loop blev indviet i strålende solskin.
Der var stor interesse for at komme på rundvisning i MEGA loop.
Der var stor interesse for at komme på rundvisning i MEGA loop.
MEGA loop 55 meter langt og 15 meter bredt. Loopet kan kalibrere med et flow på op til 60.000 m3 i timen
MEGA loop er 55 meter langt og 15 meter bredt. Loopet kan kalibrere med et flow på op til 60.000 m3 i timen.
CEO, Hanne Christensen fortæller de fremmødte om MEGA loop
Hanne Christensen, CEO i FORCE Technology og borgmesteren i Vejen Kommune, Frank Schmidt-Hansen på rundvisning i MEGA loop.

Fakta om MEGA loop

  • MEGA loop er det største lukkede loop af sin art i verden.
  • Loopet kan kalibrere med et flow på op til 60.000 m3 i timen.
  • Anlægget kan kalibrere målerstørrelser fra 2" til 60". En 2"-måler har en diameter på 0,05 meter og en 60”-måler har en indvendig diameter på ca. 1,5 meter
  • Anlægget kan cirkulere 5,5 millioner norm kubikmeter natur i anlægget pr. time.
  • MEGA loop laver præcise kalibreringer, som sikrer, at flowmålere bliver kalibreret og indstillet til at måle og afregne flow, som fx naturgas, biogas og på længere sigt brintblandinger på op til 25 %.
  • Investeringen i udvidelsen af MEGA loop er FORCE Technologys hidtil største.