Et behageligt vindmiljø omkring en struktur eller et område kan være nøglen til dets anvendelighed og økonomiske succes. Vi udfører de indledende tests til at opnå dette.

Vindmiljø

Ved hjælp af avancerede vindmodeller og vindtunneltests kan vi vurdere et områdes vindkomfort for fodgængere, spredning af for eksempel udstødningsgas og lugtgener, vindklima rundt om bygninger, stadions og cafeer og spredning af for eksempel sne, pollen og regn. 

Undersøgelse af vindmiljøet for fodgængere danner basis for en forståelse af mangelfuld vindkomfort i områder med bebyggelse. Her kan en række teknikker anvendes afhængigt af, hvor anvendelige de er i det enkelte tilfælde. Oplysninger om vindforholdene er uundværlige ved vurdering af foranstaltninger til forbedring af det eksisterende vindmiljø. 

Sammen med undersøgelser af det lokale vindmiljø giver undersøgelser af vinderosion detaljerede oplysninger om vindforholdene nær jorden, som i varierende grad kan påvirke forholdene for fodgængere. Flowretning, læ eller vindpåvirkning for fodgængere og målinger af turbulens giver en komplet beskrivelse af vindforholdene på fodgængerniveau. 

Vindforhold i et landskab

Når man skal opføre en bygning i områder med bakker eller bjerge, er det vigtigt at afklare vindforholdene og tage hensyn til dem i designet af bygningen. 

I den store grænselags-vindtunnel kan vi teste store modeller af området rundt om bygningen. Vores tests giver designerne en præcis beskrivelse af vinden i området når der for eksempel ikke findes relevante meteorologiske data om forholdene på stedet. 

På basis af digitale kort over området beskrives terrænet ved hjælp af 3D CAD-software. Ud fra dette dannes filer til vores automatiske fræser til gengivelse af konturerne. Dette sikrer en hurtig og præcis produktion af modellen. 

Undersøgelser af modeller af områder gennemføres normalt for områder, der dækker flere kilometer. Modellerne er typisk i skala 1:1000 eller 1:2000. 

Spredningsundersøgelser

Vind er en væsentlig faktor i spredning af forurening og røg fra skorstene, udsugninger fra bygninger og udstødningsgas fra biler. Skønt vindstille er behageligt for fodgængere, kan det medføre områder med stillestående luft som dermed er potentielt farlige på grund af koncentration af skadelige luftarter. 

På den anden side kan en høj grad af turbulens resultere i, at forurening recirkuleres ind i udsugninger og dermed forringer luftforholdene i bygninger. Visualisering i vindtunnellen, eller numerisk beregning, af mulig recirkulering af røg ved forskellige vindretninger og –hastigheder og for forskellige typer udsugninger kan være med til at identificere potentielle problemer. Når disse områder er identificeret, kan der foretages målinger af faktiske koncentrationer af sporgasser ved hjælp af sporgas-måler eller numeriske metoder. 

Testprogrammet omfatter typisk: 

  • Flowvisualisering med røg og/eller opdrifts-neutrale heliumfyldte sæbebobler 
  • Målinger af koncentration af sporgas