Vi tilbyder aerodynamiske services til vindenergi-sektoren, fx placering i komplekse terræner eller tilisning på vinger.

Det er det tidligere Dansk Maritimt Institut (DMI), nu kendt som divisionen for maritim industri i FORCE Technology, som leverer de aerodynamiske services.

Is på vindmøllevinger og instrumenter

For vindmøller og måleinstrumenter i områder, hvor temperaturen kan komme under frysepunktet, skal man tage højde for muligheden for isdannelse og tilisning. Isdannelse på vindmøllevinger nedsætter møllens effektivitet og kan medføre uønskede aerodynamiske vibrationer eller endda ustabilitet. Tilisning af instrumenter og måleudstyr kan føre til fejlmålinger eller muligvis permanente fejl.

Disse forhold kan undersøges i vores klimatiske vindtunnel (CWT) ved at teste bæreplaner (aerofoils), vingesektioner, vindmøllekomponenter og måleudstyr i vindhastigheder op til 32 m./s. under kritiske klimatiske forhold, dvs. med isdannelse. Vores CWT har en testsektion på 2x2 m2, og dens køleanlæg kan holde en middeltemperatur på ned til -10oC over en længere periode, afhængigt af vindhastigheden. Et drejeligt dysesystem er anbragt i vindtunnelens settling chamber efter honeycomb’en og muliggør simulering af såkaldt in-cloud icing conditions.

Placering af vindmølleparker i komplekse terræner 

Ved placering af vindmølleparker i bakkede eller bjergrige områder er det nødvendigt at tage vindforholdene på stedet i betragtning for at sikre, at vindmøllerne opføres et sted, hvor de kan fungere effektivt. 

Vindtunnelsimuleringer 

I den brede grænselags-vindtunnel kan vi teste store landskabsmodeller med en detaljeret gengivelse af et given område eller byggefelt og dets omgivelser. Vores tests giver vindmølle-udviklerne en præcis beskrivelse af vindforholdene på mulige placeringer af vindøllerne.

Derudover kan testene give oplysninger om vindforholdene der, hvor man planlægger at opstille vindmålere på eller i nærheden af opførelsesstedet og sammenligne disse oplysninger med eksisterende meteorologiske målestationer i området.

Baseret på digitale kort over området beskrives landskabets konturer ved hjælp af 3D CAD-software. Denne software genererer filer til fræsning af modellen, der kan bruges i den fuldautomatiske 5-aksede fræser i vores værksted. Dette muliggør en hurtig og præcis fremstilling af modellen. Undersøgelser af landskabsmodeller omfatter normalt områder på flere kilometer. Modellerne er typisk i en skala fra 1:1000 til 1:2000.

Den eksperimentelle måde at vurdere vindforholdene på steder til placering af vindmøllerparker er præcis og både tids- og omkostningsbesparende.