Ønsker du at indføre ISO 3834 eller EN 1090-1 kan FORCE Technology hjælpe dig med at opbygge en kvalitetshånd-bog.

Har virksomheden/svejseværkstedet ikke en kvalitetshåndbog, kan du få hjælp fra en kvalitetstekniker fra FORCE Technology.

Kvalitetsteknikeren kan assistere dig med opbygning af kvalitetshåndbogen, og medvirke ved implementering af   kvalitetssystemet. Som hjælp under opbygningen tilbyder FORCE Technology  en database, som indeholder et kvalitetsstyringssystem for både ISO 3834 og EN 1090-1. 

Databasen skal tilpasses din virksomhed, så det bliver jeres måde at arbejde på, og jeres procedurer og instruktioner, der er beskrevet i kvalitetshåndbogen.

Det er ved svejsearbejder på eksempelvis trykbærende anlæg og ved stålkonstruktioner efter Eurocode 3, at EN 1090-1 certificering er et krav.

Hvis du ønsker et informationsmøde, vil dette normalt foregå i virksomheden. Her vil det være muligt at få afklaret spørgsmål til certificeringstandarden, og få fastlagt eventuelle tolkninger. Samtidig vil kvalitetsteknikeren få et førstehåndsindtryk af virksomheden/svejseværkstedet. 

Kvalitetsteknikeren har et diplom fra en af de internationale svejseuddannelser fra EWF/IIW, hvilket giver dig sikkerhed for, at rådgivningen vedrørende implementeringen af kvalitetssystemet foretages praktisk muligt

Har du behov for at indføre andre kvalitetsstyringstandarder, som f.eks. ISO 9001, kan det også udføres på samme tid.

Standarder for kvalitetsstyring af svejseværksteder

Følgende europæiske og internationale standarder er umiddelbart relevante for svejseværksteder:
  • DS/EN ISO 3834-2 Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer - Fuldstændige kvalitetskrav
  • DS/EN ISO 3834-3 Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer - Standardkvalitetskrav 
  • DS/EN ISO 3834-4 Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer - Elementære kvalitetskrav 
  • DS/EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner – Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter.

Andre standarder inden for kvalitetsledelse af virksomheden

FORCE Technology kan derudover hjælpe med implementering af en række andre kvalitetsstandarder:
  • DS/EN ISO 9001 Kvalitetssystemer
  • DS/EN ISO 14001 Miljøledelsessystemer
  • OHSAS 18001 Arbejdsmiljøsystemer
  • AT Bek. 100 Kvalitetssystemer til egenkontrol af trykbærende udstyr
  • Kvalitetssystemer til produktion i overensstemmelse med EU-direktiver (PED, MID)
  • CO2 verifikation.
Efterfølgende kan eksempelvis FORCE Certification A/S som uvildig part stå for en evt. cerificering af kvalitetssystemet. Se mere herom på www.forcecertification.com.