Få hjælp til afdækning af godkendelseskrav, så produktet overholder lovgivningen og kan mærkes og markedsføres korrekt.

Der er forskellige krav til produktet afhængig af, hvor det skal sælges

Som producent af udstyr til forskellige markeder rundt omkring i verden bliver man stillet over for en stor mængde krav til godkendelser og markedsføring. Både produktets tiltænkte anvendelse og konstruktionstekniske opbygning har betydning. Er det til industribrug? Eller til medico? Er der radio i? Disse ting er med til at definere de mange, ofte forskelligartede krav.

Hvorfor lade os levere teknisk vejledning til godkendelsesplanen?

Vi er bemyndiget organ på en lang række direktiver og reguleringer. Vi certificerer akkrediteret iht. ISO 17065, og vi er National Certification Body under IECEE CB Scheme. Vi deltager i bred udstrækning i standardiseringsarbejde og har således selv været med til at skrive kravene i mange tilfælde. Dette betyder, at vi har viden om de regulatoriske forhold fra allerforreste række. Når du modtager en godkendelsesplan fra FORCE Technology, så kan du stole på den!

Vi har mangeårig erfaring som Danmarks største alt-i-et testhus og leverandør af godkendelser af elektroniske produkter. Vi har nogle af verdens bedste og mest vidende specialister, der med udgangspunkt i dine behov har fokus på, at du kommer i mål med et vellykket resultat og de nødvendige godkendelser.

FAQ