Få hjælp til problemløsning, debugging, teknisk udredning, design- og projekteringsrådgivning af store og små produkter, faste installationer og anlægsbyggerier mht. EMC, pålidelighed og sikkerhed.

Få uafhængig teknisk vejledning og problemløsning på højeste niveau

Vores tekniske vejledning bygger på vores mangeårige erfaring som testhus, men er samtidig adskilt fra vores godkendelses-, akkrediterings- og certificeringstjenester, der udføres uvildigt under DANAK's tilsyn.

Altid objektiv og troværdig konsulentbistand

Vi er et akkrediteret og upartisk test- og certificeringsfirma og har en fast procedure for at sikre upartiskhed, idet vi holder konsulent- og testpersonale adskilt og aldrig udfører tests, certificering eller godkendelse på opgaver, som vi har udført nogen form for konsulentbistand på.

Du kan altid forvente at modtage en upartisk og yderst kompetent konsulentbistand inden for EMC og pålidelighed – uden forbindelse til vores testaktiviteter.

Den største ekspertise inden for EMC, pålidelighed og elektrisk sikkerhed

Verdensførende specialister inden for EMC, pålidelighed og elektrisk sikkerhed står klar til at dele deres indgående erfaring med at undersøge EMC-forholdene på hospitaler og forskningscentre i nærheden af følsomt udstyr eller kritisk medicinsk udstyr, i tog- og flytrafik, vindmøller, letbaner, kraftværker og elektriske installationer.

Solid rådgivning og hurtig service i komplicerede situationer

Vi arbejder dagligt med komplicerede forhold inden for levetidsberegninger, robusthed og andre komplicerede klimatiske eller mekaniske krav.

Regioner og offentlige myndigheder bruger os som konsulenter, når de har brug for langsigtet teknisk vejledning eller øjeblikkelig assistance.

Vi løser EMC-problemer og andre udfordringer på stedet og tilbyder hurtig service i tilfælde af systemnedbrud.

FAQ