Rådgivning om og test af din emballages egenskaber. Vi er ISTA-certificerede, hvilket sikrer en høj kvalitet af din emballage og international accept af din emballages kvaliteter.

Med en transporttest kan du inden afsendelse få dokumenteret, at din emballage og pakning af varerne lever op til internationale standarder og dermed opnå følgende fordele: 

  • reducere omkostninger til pakningsmateriale
  • minimere forsendelsesskader
  • reducere garantiudgifter
  • udvælge optimale emballagematerialer

Producentansvar for emballage

Optimér din emballage og forbered dig på det udvidede producentansvar for emballage

En transporttest består af mange delelementer:

Temperatur og fugt

For at en emballagetest kan være retvisende for hvordan emballagen vil beskytte produktet i den virkelige verden, er der ofte brug for at efterligne temperatur og fugtighedsforholdene under transporten. Vi råder over flere klimakamre og walk-in kamre, hvor denne pre-test kan udføres. Maksimal højde på testemnet er 2.7 m.

Standarder: Fx ISTA -serien, ASTM D4169.

Vibration

I vores emballage testfaciliteter tilbyder vi vibrationstest efter en lang række standarder. Vi råder over hydrauliske- og elektrodynamiske shakere, der dækker frekvensområdet fra 1 Hz til til 3000 Hz. Vægten af test emnet kan være op til 2500 kg med en maksimal højde på 2.7 m. Vibrationstesten kan udføres med "topload". 

Det hydrauliske vibrationsforsøgssystem er ideelt til et bredt spektrum af testapplikationer, der spænder fra sinus sweep-test til de mest komplekse data i realtidssimulering eller tilfældige reproduktionsapplikationer som fly-, tog- og lastbiltransport.

Testudstyret udfører stødgentagelser, sinus sweep, resonanssøgning og tilfældighedsvibrationstest, der:

  • sikrer at designet af pakkesystemet kan overleve distributionsmiljøet
  • identificerer komponenter, der er modtagelige for træthedssvigt.

Standarder: Fx ISTA-serien, ASTM D4169 og ASTM D4728.

Test af vibration

Chok

Choktest er en central del af emballagetest og dækker over så forskellige tests som frit fald, tippetest og rangérstød. FORCE Technology tilbyder choktest på både mekanisk og pneumatisk testudstyr. Der kan maksimalt testes emner op til 1.000 kg og højde 2.7 meter. Hvis det ønskes, tilbyder vi at måle den faktiske g-påvirkning på produktet i emballagen under test. 

Standarder: Fx ISTA-serien, ASTM D4169 og ASTM D6179

Test af shok

Slag

Under transport og omladning kan emballagen udsættes for slag og stød. På vores Incline Impact-testfacilitet kan vi simulere produkters og emballagers evne til at modstå slagskader i virkelige omgivelser, fx i forbindelse med transport og pålæsning, losning og stabling af emballage på reoler, samt simulering af emballagens påvirkning under tograngering.  

Incline Impact-testfaciliteten kan også bruges som et almindeligt testudstyr til at fastslå indvirkning på emballage og paller i en skråt stående stilling (vinkel på 10 grader).

Formålet med Incline Impact tests er at bestemme, om forskellige egenskaber i emballagen eller pallerne svigter under normale og ekstreme kollisionsforhold. Den viden kan anvendes til at:

  • designe pakkesystemer, der overlever distributionsmiljøet
  • identificer komponenter, der er modtagelige for træthedssvigt.

Standarder: Fx ISTA-serien, ASTM D4169 og ASTM D6344

Billede af test af slag

Kompression

Ved kompressionstesten undersøges hvordan emballagen beskytter produktet, når flere pakker stables oven på hinanden på lagre eller under transport. Under testen belastes testemnet kortvarigt eller over længere tid med en kendt masse. Testen kan både udføres i automatiske trykprøvemaskiner eller med dødvægt op til 4 tons. Kompression og vibration kombineres ved nogle test.

Standarder: Fx ASTM D 642, ASTM D 4169, ISTA-serien. 

Test med lavt tryk

Lavt tryk kan forekomme i ikke-trykudlignede lastrum på fly eller ved passage af fx bjergpas i en lastbil. Dette kan simuleres ved test med lavt tryk. Under denne test udsættes emnet for vakuum og vibrationsspektrum, der simulerer transport med fly eller lastbil. Vi råder over vakuumkamre, der kan rumme emner med en højde på 1.5 meter og kantlængde på 0.8 meter.

Standarder: Fx ASTM D 6653, ISTA-serien.

Materialeegenskaber

Vi kan hjælpe med test af en lang række egenskaber ved emballagen, fx ECT (kanttrykstest), Cobb-test (vandoptagelsestest), UV-gennemtrængelighed, korrosive egenskaber, UV-bestandighed og meget mere.