Hent det nye whitepaper om fremtidens digitale og maskinlæsbare kalibreringscertifikater. 

Af Kim Jacobi

Et maskinlæsbart kalibreringscertifikat vækker stor interesse 

I vores digitale verden er kalibreringscertifikatet en analog kilde til værdifulde data. En digitalisering af kalibreringscertifikater til et harmoniseret og utvetydigt maskinlæsbart system vil betyde effektivisering af administrative processer og gøre kalibreringsdata anvendelig til procesoptimering og avancerede analyse værktøjer. 

’Digital Calibration Certificate’ (DCC) er et forslag til sådan et format. Udviklingen af DCC finder sted på europæisk niveau igennem European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR). 

Nødvendigheden af DCC dens mange muligheder 

Dette whitepaper forklarer nødvendigheden af DCC og giver en forståelse for de muligheder og udfordringer, der ligger i DCC’en. Med udgangspunkt i igangværende forskningsprojekter, resultater og fremtidige projekter giver dette whitepaper et indblik i, hvor DCC’en står nu og er på vej hen. 

Download hele whitepaperet: