Smiley-ordning skaber større gennemsigtighed i egenkontrollen for såvel myndigheder, forbrugerne og forsynings- og boligselskaber. 

Ændrede retningslinjer indfører nye krav om egenkontrol og dokumentation

Da nye retningslinjer trådte i kraft d. 1. juli 2018, blev de eksisterende krav om kalibrering af forbrugsmålere med to års interval, afskaffet. Dertil blev forsynings- og boligselskaber mødt med nye og skærpede krav om egenkontrol af forbrugsmålere, med størst mulig gennemsigtighed for forbrugere og myndigheder.

Udfordringerne med den nye ordning var dels at fastlægge korrekte og kosteffektive kalibreringsintervaller og dels sikre transparent dokumentation for egenkontrollen

FORCE Technology har derfor udviklet et koncept, der indeholder værktøjet RiskKal, der sikrer et kvalificeret datagrundlag for kalibrering i egenkontrollen, og en simpel dokumentation i form af en Smiley-ordning. Konceptudviklingen er del af et projekt, der er støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. 

RiskKal: Evidensbaseret egenkontrol baseret på branchedialog og robust datagrundlag

Der findes i dag ikke nogen evidensbaserede retningslinjer for kalibrering af målere i drift. Lovbestemte kalibreringsintervaller er ikke baseret på statistiske data, men på et groft skøn, ofte udmålt i hele år. 

Derfor har projektet indsamlet og systematiseret data fra mange års kalibreringer af forbrugsmålere i hele Danmark og suppleret det med tæt dialog med branchen. På baggrund af det er der udviklet et digitalt værktøj, RiskKal, der danner grundlag for, at beslutninger om kalibreringsinterval, anbefalinger og udskiftningsfilosofi træffes evidensbaseret, intelligent og økonomisk bevidst.

RiskKal kan anvendes som supplement i beslutninger om egenkontrollen hos de enkelte forsynings- og boligselskaber. Det kan også bruges i led i dokumentationen over for både forbrugere og myndigheder. 

Øget dokumentation og forbrugersikkerhed via audits og smiley-ordning

Når man har truffet valg om strategi for kalibrering og dermed for egenkontrollen, er det afgørende at dokumentere denne overfor både myndigheder og forbrugere.

Derfor kan forsynings- og boligselskaber få gennemgået deres egenkontrol i et besøg, også kaldet en audit. En uvildig audit består af et besøg af en ekspert, som gennemgår organiseringen, udførelsen, processer og dokumentationen af egenkontrollen. Audit besøget er på en gang et kontrolbesøg og et dialogbaseret møde, som kan hjælpe selskaberne med at forbedre deres egenkontrol.    

Auditering afsluttes ved at udstede et smiley-certifikat, som signalerer, at selskabet overholder retningslinjer i forhold til egne beslutninger om egenkontrol og at disse er i henhold til BEK 582. 

Eksempel på Smiley, som kan gøres synlig efter ønske.

Offentligt tilgængelige smileys sikrer transparens

Forsynings- og boligselskaber kan derefter vælge at offentliggøre deres smileys, f.eks. på FORCE Technologys hjemmeside. Certifikatet kan også anvendes i forbindelse med myndighedernes kontrolindsats. 

Den udstedte smiley skal på en hurtig og effektiv måde give forbrugerne af forsynings- og boligselskabet tryghed samt vished for korrekte målinger.

RISKKAL værktøj
Figuren illustrerer FORCE Technologys nye digitale værktøj RiskKAL, der skal bidrage til at sikre, at beslutninger om kalibreringsinterval, anbefalinger og udskiftningsfilosofi træffes evidensbaseret, intelligent og økonomisk bevidst hos forsynings- og boligselskaberne.