Hent værktøj til at lave en GAP-analyse, og bliv klar til certificering i henhold til DS 21001.

Er din virksomhed leverandør af ydelser med et jernbanesikkerhedsmæssigt indhold til Banedanmark, skal I leve op til kravene i DS 21001. Men hvad betyder det for jer, og hvad skal I gøre for at leve op til de krav?

For at komme i gang, kan du hente vores værktøj til GAP-analyse, hvor du dels bliver præsenteret for kravene i standarden, dels får en fortolkning af kravene og hints til, hvordan kravene kan opfyldes. Lav vurdering af, hvor langt I er, og brug det som input til jeres arbejde. 

Hent værktøjet til GAP-analysen ved at udfylde formularen herunder

Som ekstra tillæg, modtager du også en liste over dokumentation, I som virksomhed skal vedligeholde, når I er certificeret.