Global Food Safety Initiative (GFSI) har med publicering af version 2020 af deres benchmarkingkrav inkluderet hygiejnisk design som et centralt element i sikring af fødevaresikkerhed.

Af Alan Friis

Den internationale organisation Global Food Safety Initiative (GFSI), som arbejder på at harmonisere kravene til og kontinuerligt forbedre fødevaresikkerheden i hele værdikæden har fornyeligt udgivet en ny 2020-version af deres benchmarkingkrav. Med version 2020 har GFSI specifikt valgt at inkludere hygiejnisk design, hvilket følger et længere samarbejde med en række interessenter blandt andet European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG). Version 2020 omfatter desuden sproglige simplificeringer og en struktur, som er afstemt med ISO2200 mm.

GFSI har tilføjet to helt nye anvendelsesområder (Scopes) i deres benchmarkingkrav, som begge handler om hygiejnisk design af fødevarebygninger og udstyr til fødevareproduktion:

  • JI er lavet til producenter af udstyr og bygninger
  • JII er rettet mod brugerne af disse.

I første omgang er begge anvendelsesområder frivillige at inkludere i certificeringer, men det må forventes, at de fremover i stigende grad finder indpas i tredjepartscertificeringer.

Risikovurdering af fødevaresikkerhed

Hygiejnisk design har været et krav og omfattet af EU-lovgivningen siden Maskindirektivet blev introduceret i 1995, og det er påkrævet for maskinbyggere og leverandører af udstyr til fødevareindustrien at sikre, at det leverede, fungerer hensigtsmæssigt til opretholdelse af fødevaresikkerhedskæden. Dette sker primært ved at lave en risikovurdering for at sikre, at udstyr under tilsigtet anvendelse kan holdes rent og være i en tilstand, hvor risiko for kontaminering af fødevarer holdes på et minimum.

Processen til risikovurdering er eksemplificeret i den harmoniserede standard EN 1672-2:2009, som i øjeblikket er under revision og forventes at komme i en ny version i 2021 med et endnu stærkere fokus risikovurdering. Anvendelse af EN 1672-2:2009 sikrer overholdelse af Maskindirektivet.

Requirements for the content of standards

Øgede krav til hygiejnisk design

Hygiejnisk design er grundlæggende med til at skabe et godt grundlag for processer kan gøres rene, og at det er muligt at opretholde et godt niveau af fødevaresikkerhed, men det er sjældent, at hygiejnisk design betragtes som en aktiv del af den daglige opretholdelse af fødevaresikkerheden. Det vil ændre sig, i det øjeblik audits JI og JII bliver mere udbredt som en del af fødevaresikkerhedsprogrammer.

Det kommer også til at betyde, at vurdering af fødevaresikkerhed kommer til at fylde mere hos leverandører af udstyr og specielt færdige proceslinjer. Det underbygges af, at indholdet i JI for designere har fokus på risikostyring ved brug af HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), hygiejnisk design styring samt god praksis i industrien.

Det betyder, at maskindesignere skal øge deres fokus på fødevaresikkerhed i praksis og kendskab til risici ved specifikke produkter i fremtiden. Samtidig kommer det til gradvist at betyde, at fødevareproducenterne stiller flere og mere detaljerede krav til deres leverandører, da de forventeligt vil komme til at stå til regnskab for hygiejnisk design overfor deres kunder.

Implementering af de nye GSFI-krav

Selvom verden ikke ændres med et slag, så vil hygiejnisk design og integrationen heraf i HACCP være noget alle aktører relateret til fødevareproduktion kommer til at forholde sig til. Det vil i første omgang være i forbindelse med greenfield-projekter, hvor der er behov for øget interaktion mellem kunde og leverandør - ikke blot når krav til processer specificeres, men under hele processen igennem design og installation, samt når betingelserne for drift skal fastlægges.

Det må forventes, at fødevareproducenterne ønsker at fremtidssikre deres investeringer, og at udstyrsbranchen naturligt tilpasser sig de fremtidige krav. Selvom det kan være en udfordring at håndtere krav til nye installationer, så er det intet imod, hvad det kræver at tilpasse eksisterende procesanlæg uden det kommer til at kræve store investeringer. Derfor er det vigtigt, at der udarbejdes retningslinjer, som gør det muligt kun at skulle tilpasse væsentlige detaljer i eksisterende procesanlæg.

Fremadrettet vil der være behov for nye fortolkninger af hygiejnisk design krav, hvordan de relateres til aktiv risikovurdering i processer, og hvordan eksisterende procesanlæg med få investeringer kan bringes i overensstemmelse med GFSI-kravene. I den sammenhæng arbejder standardiseringsorganerne EHEDG og amerikanske 3-A Sanitary Standards sammen om at lave en kort vejledning til, hvordan man ved at tage udgangspunkt i deres guidelines kan leve op til krav om hygiejnisk design og implementere relevante processer, der understøtter kravene.

FORCE Technology er EHEDG-medlem og akkrediteret til at foretage certificering af udstyr efter EHEDG’s guidelines, hvilket betyder, at vi er centralt placeret i dette arbejde. Vi vil løbende viderebringe viden om krav til hygiejnisk design til relevante virksomheder og brancher, samt inkludere dette i vores træningsprogrammer inden for hygiejnisk design og fødevaresikkerhed.

 

Artiklen blev bragt i Plus Proces nr. 6 2020.