I en skala på op til 10 MW indfyret effekt tester og afprøver vi materialer, brændsel og teknologi til bioenergi.

Udviklings- og demonstrationstestcenter for bioenergisektoren

Dansk Testcenter for Bioenergi er et udviklings- og demonstrationstestcenter for bioenergisektoren.

Vi udfører tests og innovationsprojekter inden for biobrændsel, fødere, riste, styrings- og kontrolsystemer (SRO), røggasrensning, emissionsmålinger mv. Vi kan teste og afprøve materialer, brændsel og teknologi til bioenergi i en skala på op til 10 MW indfyret effekt.

Samarbejde mellem Halsnæs Forsyning og FORCE Technology

Dansk Testcenter for Bioenergi er etableret som et samarbejdsprojekt mellem Halsnæs Forsyning og FORCE Technology. Samarbejdet trådte i kraft den 1. juli 2013, og testcentret blev officielt åbnet 30. januar 2014.

Testfaciliteter

Testfaciliteterne er specielt indrettet til test og afprøvning af materialer, brændsel og teknologi til bioenergi. Derfor er kedlerne forsynet med langt flere måleporte og bedre muligheder for at påvirke og justere processerne end almindelige anlæg.

Halsnæs Forsyning logo

Dansk Testcenter for Bioenergi ligger på Halsnæs Forsyning i Frederiksværk, kun en times kørsel fra København.

Neddeling af store prøver til mindre delprøver i FORCE Technologyss specielle ”edderkop”

Facilitet

Brændselslaboratoriet

Brændselslaboratoriet til behandling af brændsler og bestemmelse af brændselskvalitetsparametre.
Vandanalyse

Facilitet

Kemisk analyselaboratorium

Karakterisering af stort set alle stoffer og materialer, incl. luft, vand, brændsler mv.
Emissionsmåling med multikomponent monitor

Facilitet

Luftlaboratoriet

Industriens adgang til viden om luftemissioner, luftkvalitet, indeklima og arbejdsmiljø.