Tilpasning af de legalmetrologiske ydelser skal understøtte et digitalt og bæredygtigt samfund.

Formål

Tilpasningen af de måletekniske ydelser til markedets behov er i disse år særligt aktuelt i forhold til hhv. digitalisering og grøn omstilling.

Med dette projekt ønsker vi at udvikle nye metrologiske services, der skal understøtte test og godkendelse af fremtidens digitale forbrugsmålere, herunder:

  • Software download til opdatering af målere i stedet for at udskifte disse
  • Brugen af virtuelle tests som erstatning for tests på fysiske prøvestande
  • Godkendelse af målere til afregning af ikke-fossil energi (brint og el)
  • Real-life målinger baseret på dynamiske kalibreringsmetoder
  • Digital integration af metrologiske data i sporbarhedskæden

FORCE Technology er af Sikkerhedsstyrelsen udpeget til at være referencelaboratorium på en række områder inden for den fundamentale metrologi og som notificeret organ på områder for legal metrologi (Notified Body). 

Målgruppe

Den primære målgruppe er fremstillingsindustrien, der har behov for adgang til måletekniske ydelser af høj kvalitet.Målgruppen inkluderer både små og mellemstore virksomheder (SMV) og målerproducenter, og deres net af underleverandører, der leverer dele og komponenter til producenterne.

Dertil kommer virksomhedernes interne test- og kalibreringsafdelinger, myndigheder, offentlige virksomheder m.fl.

I projektet vil i høj grad inddrage medlemmer af erfa-netværkene inden for CLM - Center for Legal Metrologi - og følgere af Flowcenter Danmark, der begge samler såvel repræsentanter fra fremstillingsindustrien og underleverandører som forsyninger og andre laboratorier.

Tidligere projekter

Måleteknisk infrastrukur bygger videre på viden og resultater fra projekterne "Måling af vandforbrug" og "Fastholdelse af metrologisk infrastruktur i Danmark".