Få hjælp til blive klar til nye krav om jernbanesikkerhed

Er du leverandør til Banedanmark, skal du sikre dig, at du lever op til DS 21001 – en hel ny standard for jernbanesikkerhed. Få hjælp her.

Fra d. 25. august 2020 stiller Banedanmark krav om, at du som leverandør af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold, lever op til den nye standard om jernbanesikkerhed, DS 21001, i alle udbud. Derfor skal du kunne dokumentere, at I lever op til standarden. 

Standarden indeholder krav til det sikkerhedsledelsessystem, I som virksomhed skal etablere, for at sikre, at der ikke ser ulykker, som involverer mennesker eller materiel, når I arbejder på sporet, i sporet eller ved sporet.

Det kan I gøre enten ved at blive certificeret i henhold til DS 21001, eller ved at dokumentere overfor Banedanmark, at I overholder de nye krav. Har I allerede et kvalitets-, miljø- eller arbejdsmiljøledelsessystem, som lever op til ISO-standarderne, eller er I godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i henhold til bekendtgørelse 147, er I allerede meget langt.

Få hjælp af en ekspert

Du kan få hjælp til at forstå DS 21001 og få afklaret, hvad den kommer til at betyde for din virksomheds deltagelse i udbud og kontrakter for Banedanmark.

Få en uforpligtende snak med vores ekspert Jens Ulrik Hansen, der selv har bidraget til udviklingen af DS 21001.

Ja tak, jeg vil gerne ringes op, så jeg kan blive klar til de nye krav