En dag med fokus på intern audit, processer og aktiv indlæring. Det perfekte kursus til den nye interne auditor. Lige meget hvilken type af ledelsessystem der skal auditeres, får deltagerne gennem aktiv deltagelse i rollespil og aktiviteter kendskab til principper og værktøjer, der benyttes ved forberedelse, gennemførelse og opfølgning på interne audits.

Kursusudbytte

Gennem aktiv deltagelse i rollespil og aktiviteter får deltagerne kendskab til principper og værktøjer, der benyttes ved forberedelse, gennemførelse og opfølgning på interne audits, således at de bliver i stand til aktivt at deltage i audit af virksomhedens processer, uanset hvilken type af ledelsessystem, virksomheden har.

Indhold

I en vekselvirkning mellem undervisning og aktiviteter tilegner kursisterne sig viden og færdigheder om:

  • Formålet med intern audit og sammenhængen med forbedringsprocesserne
  • Procesforståelse
  • Auditprocessen og de formelle krav i forbindelse med intern audit
  • Auditforberedelse og udarbejdelse af tjeklister
  • Auditteknik og den interne auditors adfærd og roller
  • Rapportering af audit, afvigelser og forbedringsmuligheder
  • Auditopfølgning

Kursets auditteori og auditteknikker er baseret på ISO 19011 Auditering af ledelsessystemer – Vejledning.

Underviser

Jens Ewers har arbejdet med kvalitetsstyring og kvalitetsledelse siden 1997, både i virksomheder og som selvstændig konsulent og er uddannet leadauditor på ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.
Jens har siden 2022 arbejdet som konsulent, underviser og leadauditor for FORCE Technology og FORCE Certification.

Jens kan kontaktes på jeew@forcetechnology.com

Virksomhedskursus

Dette kursus kan også gennemføres som et virksomhedskursus enten i jeres egen virksomhed eller virtuelt. Kontakt os for at høre om mulighederne.

Virtuelt kursus

Dette kursus kan gennemføres virtuelt.

Kontakt os for at høre om mulighederne.