Kursus for alle der har brug for et udførligt kendskab til ToFD i praksis samt kendskab til metodens anvendelsesområder, fordele og begrænsninger.

Time of Flight Diffraction (ToFD) er et fortsættelseskursus for inspektører med praktisk erfaring og UT-2 certifikat i svejsning, der selvstændigt skal udføre ToFD ultralydprøvning niveau 2 i industrien. Kurset opfylder kravene til træning i henhold til EN ISO 9712.

Indhold

Kurset indeholder både teori og praktiske øvelser. De praktiske øvelser omfatter flere forskellige emner og geometrier for at opnå en god forståelse for metodens anvendelsesmuligheder. Øvelserne bliver igangsat og overvåget af kvalificerede instruktører.

Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret hjemmeopgaver. Alle hjemmeopgaver bliver gennemgået den efterfølgende sammen med instruktøren.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i ToFD ultralydprøvning:

  • Teori og principper for ToFD ultralydprøvning
  • Valg af prober
  • Gennemgang af metode- og accept standarder
  • Praktiske øvelser i ToFD ultralydprøvning
  • Lokalisering af indikationer
  • Analyse af scanningsdata
  • Rapportering
  • Udarbejdelse af instruktion

Sprog

Kurset afholdes på dansk. Materialet er på engelsk.

Forudsætninger

Det fortsættes, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau, da der vil indgå udregninger og blive benyttet engelsk materiale både i undervisningen, hjemmeopgaverne og ved eksamen.

Udbytte

Gennem kurset Time of Flight Diffraction UT (ToFD) vil du få en grundig teoretisk og praktisk uddannelse i metoden. Vi giver dig et tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne blive eksamineret på niveau 2 i ToFD ultralydprøvning i henhold til EN ISO 9712.

Efter certificering vil du være i stand til selvstændigt at kunne udføre ToFD ultralydprøvning i industrien.

Ønsker du information om eksamen og certificering henviser vi til FORCE Certification