Ultralydprøvning niveau 1 (UT-1) er et indledende kursus for inspektører, der skal udføre ultralyd i industrien.

Kursus i ultralydprøvning

Indhold

Kurset opfylder kravene til undervisning i henhold til DS/EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.

Kurset indeholder både teori og praktiske øvelser. Ved at gennemføre øvelser med forskellige inspektionsteknikker under vejledning af kvalificerede instruktører opnår du en god basis inden for metoden. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i ultralydprøvning niveau 1:

  • Grundlæggende principper for ultralydprøvning
  • Ultralydteknikker og opsætning af udstyr
  • Faktorer som påvirker ultralydprøvningen
  • Vurdering af indikationer
  • Praktiske øvelser i ultralydprøvning
  • Rapportering

Kurset bliver afholdt på dansk.

Forudsætninger

Det forudsættes, at:

  • Du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau.
    Der vil indgå udregninger i undervisningen samt i hjemmeopgaverne, og engelske standarder vil blive benyttet.

Udbytte

Tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne udføre ultralydprøvning i industrien efter instruktion og under vejledning af niveau 2 eller niveau 3 inspektør i metoden.