Ultralydprøvning niveau 1 (UT-1), kursus for dig der har brug for et grundlæggende kendskab til udførelse af ultralyd samt kendskab til metodens anvendelsesområder, fordele og begrænsninger. Indledende kursus for inspektører der skal udføre ultralyd i industrien.

Kursus i ultralydprøvning

Indhold

Kurset opfylder kravene til 64 timers undervisning i henhold til DS/EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.

Kurset indeholder både teori og praktiske øvelser og udnytter fordelene ved blended learning. Det betyder at en del af undervisningen foregår via din computer med film og opgaver, der løses online under vejledning af vores dygtige instruktør. Ved at gennemføre øvelser med forskellige inspektionsteknikker under vejledning af kvalificerede instruktører opnår du en god basis inden for metoden. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i ultralydprøvning niveau 1 (64 timer)

  • Grundlæggende principper for ultralydprøvning
  • Ultralydteknikker og opsætning af udstyr
  • Faktorer som påvirker ultralydprøvningen
  • Vurdering af indikationer
  • Praktiske øvelser i ultralydprøvning
  • Rapportering

Kurset bliver afholdt på dansk.

Forudsætninger

Det forudsættes, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau.
Der vil indgå udregninger i undervisningen samt i hjemmeopgaverne, og engelske standarder vil blive benyttet.

Udbytte

Tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne udføre ultralydprøvning i industrien efter instruktion og under vejledning af niveau 2 eller niveau 3 inspektør i metoden.