Kursus for alle der har brug for et udførligt kendskab til ultralydprøvning på støbegods i praksis samt kendskab til metodens anvendelsesområder, fordele og begrænsninger. Kursus for inspektører med praktisk erfaring og UT-2 certifikat i svejsning og som selvstændigt skal udføre ultralydprøvning af støbegods i industrien.

Indhold

Kurset opfylder kravene til træning i henhold til EN ISO 9712, EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.

Kurset indeholder både teori og praktiske øvelser. Alle praktiske øvelser bliver igangsat og overvåget af kvalificerede instruktører. Gennem undersøgelse af mange forskellige støbegodsemner med relevante inspektionsteknikker opnår du en god forståelse for metodens anvendelsesmuligheder. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i ultralydprøvning støbegods niveau 2:

  • Resumé af ultralydprøvning niveau 2
  • Metallurgi, varmebehandling og støbefejl
  • Teori og principper for ultralydprøvning af støbegods
  • Gennemgang af metode og acceptstandarder
  • Vurdering af indikationer
  • Praktiske øvelser i ultralydprøvning af støbegods
  • Rapportering
  • Udarbejdelse af instruktion

Kurset afholdes på dansk.

Forudsætninger

Det forudsættes, at du har gennemført niveau 2 kursus i ultralydprøvning (skal dokumenteres).

Derudover forudsættes det, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau, da der vil indgå udregninger og blive benyttet engelske (eventuelt tyske) standarder både i undervisningen, hjemmeopgaverne og ved eksamen.

Udbytte

Grundig teoretisk og praktisk uddannelse i metoden. Tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne blive eksamineret på niveau 2 i ultralydprøvning af støbegods i henhold til EN ISO 9712 / Nordtest. Efter certificering vil du være i stand til selvstændigt at kunne udføre ultralydprøvning af støbegods i industrien.

Ønsker du information om eksamen og certificering henviser vi til FORCE Certification