Kursus for dig der har brug for et grundlæggende kendskab til udføring af ultralyd tykkelsesmåling samt kendskab til metodens anvendelsesområder, fordele og begrænsninger. Indledende kursus for inspektører der skal udføre ultralyd tykkelsesmåling i industrien.

Indhold

Kurset opfylder kravene til træning i henhold til EN ISO 9712, EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.

Kurset (UT-1 tyk) indeholder både teori og praktiske øvelser. Ved at gennemføre øvelser med forskellige inspektionsteknikker under vejledning af kvalificerede instruktører opnår du en god basis inden for metoden. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i ultralyd tykkelsesmåling niveau 1:

  • Grundlæggende principper for ultralyd tykkelsesmåling
  • Ultralydteknikker og opsætning af analogt og digitalt udstyr
  • Faktorer som påvirker ultralydprøvningen
  • Vurdering af indikationer
  • Praktiske øvelser i ultralyd tykkelsesmåling
  • Rapportering

Kurset bliver afholdt på dansk.

Forudsætninger

Det forudsættes, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau.
Der vil indgå udregninger i undervisningen samt i hjemmeopgaverne, og engelske standarder vil blive benyttet.

Udbytte

Tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne udføre ultralyd tykkelsesmåling i industrien efter instruktion og under vejledning af niveau 2 eller niveau 3 inspektør i metoden.