Fortsættelseskursus for inspektører med praktisk erfaring der selvstændigt skal udføre ultralyd tykkelsesmåling i industrien.

Indhold

Kurset opfylder kravene til træning i henhold til EN ISO 9712, EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.

Kurset indeholder både teori og praktiske øvelser. Alle praktiske øvelser bliver igangsat og overvåget af kvalificerede instruktører. Gennem undersøgelse af mange forskellige emner med relevante inspektionsteknikker opnår du en god forståelse for metodens anvendelsesmuligheder. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i ultralyd tykkelsesmåling niveau 2:

 • Resumé af ultralyd tykkelsesmåling niveau 1
 • Videregående teori og principper for ultralyd tykkelsesmåling
 • Gennemgang af metode og acceptstandarder samt regler for klasseselskaber
 • Vurdering af indikationer
 • Praktiske øvelser i ultralyd tykkelsesmåling 
 • Rapportering
 • Udarbejdelse af instruktion

Kurset bliver afholdt på dansk.

Forudsætninger

Det forudsættes, at du har gennemført niveau 1 kursus i ultralyd tykkelsesmåling (skal dokumenteres).

Derudover forudsættes det, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau, da der vil indgå udregninger og blive benyttet engelske standarder både i undervisningen, hjemmeopgaverne og ved eksamen.

Udbytte

Grundig teoretisk og praktisk uddannelse i metoden. Tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne blive eksamineret på niveau 2 i ultralyd tykkelsesmåling i henhold til EN ISO 9712/Nordtest. Efter certificering vil du være i stand til selvstændigt at kunne udføre ultralyd tykkelsesmåling i industrien.

Eksamen

Certificeringen vil være i henhold til EN ISO 9712/Nordtest, multisektor med begrænsning tykkelsesmåling.

Ønskes certificering i andre sektorer kontakt da venligst FORCE Technology, NDT undervisning.

Eksamen vil bestå af følgende dele:

Teori:
30 generelle spørgsmål, alle multiple choice spørgsmål
30 specifikke spørgsmål, multiple choice og evt. essay spørgsmål

Praktik:
3 emner (kan variere afhængig af sektor og begrænsninger)
Udfærdigelse af instruktion for niveau 1 personale

Eksamen er godkendt af bl.a. Lloyds Register og Det Norske Veritas

Forudsætninger for udstedelse af certifikat

Følgende betingelser skal være opfyldt før der kan udstedes et EN ISO 9712 certifikat:

 • Krav til synsevne. Synsprøve udføres i forbindelse med kurset
 • Gennemført uddannelse: N1 og N2 kursus
 • Bestået UT-2 eksamen 
 • 12 måneders praktisk NDT erfaring med ultralydprøvning