Kursus for alle der har brug for et alment kendskab til de mest anvendte metoder inden for ikke destruktiv prøvning (NDT), herunder kendskab til metodernes anvendelsesområder, fordele og begrænsninger.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Indhold

Kurset indeholder både teori, demonstrationer og praktiske øvelser. Ved at gennemføre øvelser med forskellige inspektions teknikker under vejledning af kvalificerede instruktører, opnår du en god fornemmelse for metoden.

Følgende metoder/emner vil blive gennemgået på kurset (16/24 timer)

  • Visuelprøvning, inklusiv svejse- og materialefejl
  • Magnetpulverprøvning
  • Penetrantprøvning
  • Ultralydprøvning
  • Radiografiskprøvning
  • Hvirvelstrømsprøvning
  • Forebyggende vedligehold

Kurset bliver afholdt på dansk.

Udbytte

Alment kendskab til ikke destruktive prøvningsmetoder, herunder kendskab til metodernes anvendelsesområder, fordele og begrænsninger.