Kursus for alle der har brug for et alment kendskab til de mest anvendte metoder inden for ikke destruktiv prøvning (NDT), herunder kendskab til metodernes anvendelsesområder, fordele og begrænsninger.

Kurset kan evt. tilpasses netop din virksomhed, hvis du har en gruppe medarbejdere, der har brug for generel viden om NDT.

Indhold

Kurset indeholder både teori, demonstrationer og praktiske øvelser. Ved at gennemføre øvelser med forskellige inspektions teknikker under vejledning af kvalificerede instruktører, opnår du en god fornemmelse for metoden.

Følgende metoder/emner vil blive gennemgået på kurset (16 timer)

  • Visuelprøvning, inklusiv svejse- og materialefejl
  • Magnetpulverprøvning
  • Penetrantprøvning
  • Ultralydprøvning
  • Radiografiskprøvning
  • Hvirvelstrømsprøvning
  • Forebyggende vedligehold

Kurset bliver afholdt på dansk.

Udbytte

Alment kendskab til ikke destruktive prøvningsmetoder, herunder kendskab til metodernes anvendelsesområder, fordele og begrænsninger.